Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 24.11.- 30.11.2014

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Taktiež dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať.“

Dnes o 15.00 h bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 24. 11.2014 po sv. omši na spoločnú adoráciu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26.11.2014 po večernej sv. omši.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach  v sobotu večer a v nedeľu ráno budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Svätý Otec František vyhlásil nadchádzajúci rok 2015 za rok zasväteného života.

Otvorenie Roka zasväteného života sa v Trnavskej arcidiecéze uskutoční modlitbou slávnostných prvých vešpier z 1 adventnej nedele, v sobotu 29. Novembra 2014 o 17.30 h v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na túto spoločnú modlitbu vás všetkých srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia