Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 27.10.- 2.11.2014

Zbierka na misie z minulej nedele činila 958,06- €. „Pán Boh Zaplať“.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v štvrtok 30. októbra 2014 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 29.10. po večernej sv. omši.

V sobotu 1.11.2014 je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše sú ako v nedeľu. Detská sv. omša v sobotu nebude.

Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre zosnulých. Treba splniť tieto podmienky: 1. Základné: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca. (Otčenáš, Zdravas a Sláva). 2. Špeciálny odpustkový úkon – 1. a 2. 11. navštíviť kostol a pomodliť sa Otčenáš a Verím v Boha. A v dňoch od 1. do 8. 11. navštíviť cintorín a pomodliť sa akúkoľvek modlitbu za zosnulých.

V nedeľu 2. 11. bude tradičná sv. omša za našich zosnulých aj na cintoríne Kamenná cesta o  16.00 hod. V  tento deň môžeme podporiť aktivitu Fóra života "Sviečka za nenarodené deti". Kúpou sviečky a modlitbou podporíte osvetové projekty na šírenie kultúry života.

Na kostol Bohu známy obetoval 200,- €. „Pán Boh zaplať.“

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia