Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 29.9.- 5.10.2014

V pondelok 29.9. nás po večernej sv. omši modlitbová skupina svätého pápeža Jána Pavla II pozýva na stretnutie s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v utorok, 30. septembra 2014, o 7.00 h, v kaplnke provinciálneho domu.

V utorok svoje meniny slávi páter Michal. Nezabudnime o dare modlitby za pátra Michala.

V stredu začíname mesiac október, ktorý je zasvätený mariánskej úcte pomocou modlitby sv. ruženca. V našom farskom kostole sa sv. ruženec bude modliť každý večer o 17.30 h.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedáme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša  vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Odchod autobusu do Šaštína na púť ružencových bratstiev bude v sobotu 4. októbra o 7.00 h od kostola na tulipáne.

V rámci mesiaca úcty k starším a chorým pozývame vás na mimoriadnu sv. omšu pre starších, chorých a ich opatrovateľov, ktorá bude na budúcu nedeľu, 5.10.2014 v katedrále sv. Jána Krstiteľa o 15.00 h.

Zbierka z minulej nedele činila 1195,- € a na kostol Bohu známi obetoval 50,- €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia