Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 11.8.- 17.8.2014

V utorok 12.augusta. bude ráno o 6.00 h dodatočná sv. omša, po ktorej odchádzajú z našej farnosti peší pútnici na Jasnú Horu v Čenstochovej, aby sa odtiaľ vrátili posilnení smelo vyznávať kresťanský život. Pamätajme na pútnikov v našich modlitbách. Kto chce pútnikov podporiť aj zeleninou zo záhradky, môže ju priniesť na faru.

V stredu 13. augusta po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

V piatok 15. augusta máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše v tento deň budú vo farskom kostole o 7.00 a o 18.00 h. V nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

Taktiež v tento deň 15.augusta vás pozývame na spoločnú modlitbu ruženca k sedembolestnej Panne Márii o 17.00 h, pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka, ktorú použijeme na rekonštrukciu strechy na farskej budove. Bezpodmienečne musíme časť strechy opraviť ešte pred zimou. Za všetky milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Na kostol Bohu známy obetoval 50,- €. Pán Boh zaplať.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia