Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 30.6.- 6.7.2014

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročných farských Hodov. Všemohúci Boh nech vám všetkým štedro odplatí vašu dobrotu a ochotu pomáhať a zapájať sa do života farnosti..

Nedeľné sv. omše budú cez prázdniny vo farskom kostole o 7.00 h, o 10.00 h a o 18.30 h.

Dnes sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za všetky milodary vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Taktiež dnes po večernej sv. omši o 19.30 h sa koná koncert speváckeho zboru Voci Allegre na ktorý srdečne pozývame. Vstup je voľný.

Milosrdné sestry Sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v pondelok, 30. júna 2014 o 7.00 h. v kaplnke provinciálneho domu.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme každý deň od 17.30 h. Na prvý piatok v mesiaci júl bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h.

V sobotu 5.7.2014 je slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Slovanských vierozvestov.  V tento deň budú vo farskom kostole sv. omše o 7.00 h, 10.00 h a večerná sv. omša o 18.00 h.

12.augusta odchádza z našej farnosti pešia púť na Jasnú Horu v Čenstochovej. Záujemci o autobusovú púť, ktorá sa pripojí k peším pútnikom, spojenú s dvojdňovým pobytom na Jasnej Hore v Čenstochovej 25-27.8.2014, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo na fare.

Na kostol Bohu známy obetovali 50 a 50, - €. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia