Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 23.6.- 29.6.2014

Tento rok na Jasnej Hore v Poľsku obradovala Generálna kapitula nášho rádu Paulínov, ktorá zriadila na Slovensku: Quasi-Provinciu Rádu Sv. Pavla Prvého Pustovníka. Generálny predstavený Paulínov P. Arnold Chrapkowski za Quasi-Provinciála vymenoval P. Martina Lehončáka. Pamätajme o Ňom v našich modlitbách, a Sedembolestná Panna Mária nech ho ochraňuje.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho Tela. Všetkým „Pán Boh zaplať“.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II pozýva na spoločnú adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou v pondelok  po večernej sv. omši.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25. Júna po večernej sv. omši.

V piatok, 27. júna je v našej farnosti hodová slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Sv. omša bude aj ráno o 7.00 h. Večer po slávnostnej sv. omši bude eucharistický sprievod okolo kostola. Prosíme deti, aby prišli sypať kvety. Prosíme taktiež šikovné gazdinky o napečenie chutných koláčov na občerstvenie, ktoré bude pre všetkých po skončení slávnosti na farskom dvore. V tento deň bude aj farská ofera.

Taktiež v tento deň poďakujeme Pánu Bohu za školský rok, preto srdečne pozývame deti aj mládež.

V nedeľu, na slávnosť sv. Petra a Pavla bude farská ofera, ktorá je určená na dobročinné diela Svätého Otca. Detská sv. omša na budúcu nedeľu a počas prázdnin nebude.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

Na kostol Bohu známy obetoval 25,- €. Zbierka na kostol činila 1100,- €. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

Pozývame vás na koncert speváckeho zboru Voci Allegre s dirigentom Andrejom Rapantom na budúcu nedeľu 29.6.2014 po večernej sv. omši o 19.30 h. Vstup je voľný.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia