Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 9.6.- 15.6.2014

Veriaci, ktorí sa dnes zúčastnia na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môžu za zvičajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.

Sv. Otec František vo svojom posolstve vyslovil voči nám prosbu o zjednotenie sa s ním v modlitbe za pokoj. Túto nedeľu totiž pozval do Vatikánu k spoločnej modlitbe za dar pokoja prezidentov Shimona Peresa a Mahmouda Abbasa. Na stretnutí sa zúčastní aj Jeho svätosť Bartolomej, patriarcha Konštantínopolu.

Zajtra na Svätodušný pondelok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 h. Taktiež v pondelok nás pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II na adoráciu po večernej sv. omši.

Na Slovensku sa bude odteraz sláviť nový sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza vo štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého. V tomto roku sviatok pripadá na 12. Júna. Tento sviatok schválený Svätou Stolicou vyzýva celú Cirkev, aby rozjímala o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, oduševňuje všetkých veriacich v ich úsilí o svätosť, podnecuje k intenzívnej modlitbe za posvätenie duchovenstva a pobáda tých, ktorí sú povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k služobnému kňazstvu, aby sa neochvejne a verne usilovali o osobné posväcovanie, v úplnom odovzdaní sa Bohu a Cirkvi.

V piatok 13. júna po sv. omši bude sprievod so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami našej farnosti a s modlitbou sv. ruženca.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Výnos zbierky bude použitý na dokončenie prác v interiéri veži, na maľovku.  Za vaše milodary už vopred ďakujem. „Pán Boh zaplať“.

Spoločenstvo Tulipánci pozýva na letný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.6.- 6.7.2013. Prihlášky sú na stolíku v zadnej časti kostola.

Na mesiac august sa pripravuje dvojtýždenná Pešia púť z Trnavy do Čenstochovej od 12. do 27. augusta 2014. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava. (Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , 0914223286)

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia