Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 14.4.- 20.4.2014

Dnešným dňom sa začína veľký týždeň, v ktorom Svätá Cirkev slávi tajomstvo spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Dnes  popoludní bude v našom farskom kostole vysluhovaná veľkonočná sv. spoveď od 14.00 h do 18.00 h.

Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 17.45 h.

Spovedať chorých pred Veľkou nocou budeme v pondelok od 9.00 h.

Taktiež v pondelok po večernej sv. omši nás modlitbová skupina bl. Jána Pavla II. srdečne pozýva na stretnutie z Eucharistickým Ježišom, formou chvál, vďakyvzdania a prosieb.

Na Zelený štvrtok o 9.30 h bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Na Tulipáne bude sv. omša Pánovej večere o 18.00 h. Taktiež na Zelený štvrtok bude o 21.00 krížová cesta na Kalvárii, ktorú pripravujú naši Tulipánci.

Vo Veľký piatok je pobožnosť krížovej cesty o 8.00 h ráno.

O 12.00 h sa začne tiché nesenie kríža zo štyroch častí mesta na Kalváriu. Naši farníci sa stretnú na Linčianskej pred konečnou zástavkou autobusu.

Obrady Veľkého piatku sa začnú o 15.00 h

Taktiež v tento deň sa začne prvý deň novény k Božiemu milosrdenstvu. Korunku k Božiemu milosrdenstvu sa spoločne pomodlíme pred obradmi o 14.40 h.

Spoločenstvo mladých rodín v Trnave Vás pozýva na modlitbovú novénu k Božiemu Milosrdenstvu. Dobrovoľníci z trnavských kostolov by sa záväzne, v deň určený ich kostolu, pomodlili jedenkrát korunku Božieho Milosrdenstva v hodinu, na ktorú sa zapísali. Hodinový rozpis je na stolíku v zadnej časti kostola.

Na Veľký piatok je prísny pôst (od 18 do 60 rokov života) a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov (od 14 rokov do smrti).

Na Bielu sobotu obrady vo farskom kostole na Tulipáne budú o 19.30 h. Podrobný rozpis program veľkonočného trojdnia je vyvesený na nástenke.

Na budúcu nedeľu sa bude konať farská ofera.

Na kostol Bohu známi obetovali 50,- a 30,- €. „Pán Boh zaplať“.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia