Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Farske oznamy

Farské oznamy 18.2..-24.2.2019

1. V dnešnú nedeľu je zbierka na kostol. Za vaše milodary vyslovujem úprimné „Pán Boh zaplať“.

2. V stredu 20. 2 o 16.00 hod. bude v jezuitskom kostole ďakovná sv. omša pri príležitosti 10. výročia založenia Centra pomoci pre rodinu v Trnave. Celebrovať ju bude o. arcibiskup Ján Orosch. Po sv. omši o 18.00 bude na ABÚ v sieni Marianun galaprogram.

3. Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás aj tento rok chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na konci kostola na stolíku, alebo na www.tulipanci.sk.

 

Farské oznamy 11.2.-17.2.2019

1. V pondelok 11.2. pripadá spomienka Panny Márie Lurdskej.  Je to aj 27. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti pri sv. omši v pavlínskom kostole sv. Jozefa o 9.00 hod, a vo farskom kostole o 18.00 hod. vyslúžime sviatosť pomazania chorých starším ľuďom. Pripomíname, že túto sviatosť môže prijať len ten, kto je bez ťažkého hriechu.

2. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

3. Spoločenstvo Tulipánci Vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola alebo na www.tulipanci.sk

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Už teraz všetkým vyslovujem úprimne „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 31.12.2018.-.6.1.2019

1. Ďakujem všetkým, čo sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na príprave liturgii v tychto dňoch.

2. V pondelok, 31.12. bude sv. omša o 16.00 h a následne ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“ získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. V tento deň bude od 23.30 hod do polnoci vyložená k poklone sviatosť oltárna.

3. V utorok, 1.januára, je prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky. Sv. omše budú ako v nedeľu. Úplné odpustky možno získať pri vzývaní „Príď Duchu Sv. tvorivý“.

4. Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme každý deň od 17.30 hod. Na prvý piatok bude dodatočná sv. omša vo farskom kostole o 7.00 hod.

5. Kto by si chcel dať posvätiť príbytok, môže sa nahlásiť v sakristii.

6. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 200,-  €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 17.-23.12.2018

1. Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 hod.

2. Pozývame na rorátne sv. omše o 6.40 hod a sobotu o 7.00 hod.

3.Vianočná sv. spoveď bude v našom farskom kostole na budúcu nedeľu 23. decembra 2018 od 14.00 do 18.00 hod. Prosím neodkladajte sv. spoveď na poslednú chvíľu.

4. 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutočni tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice z textom „Kračajme z odvahou za život“. Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním nekoho iného.

5. Na potreby kostola Bohu známy obetoval 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 

Farské oznamy 10.12.-16.12.2018

1. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave celonočného modlitbového stretnutia. Nech vám Pán Boh štedro odplatí.

2. Dnes o 15.00 hod. pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom.

3. Pozývame všetkých na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.40 hod. a v sobotu o 7.00 hod.

4. V utorok pri večernej sv. omši sa počas homílie môžeme zúčastniť na duchovnom sprevádzaní členov Bratstva anjelov strážcov, ktorých touto cestou pozývame.

5. Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele.

6. Od sobty 15.12.2018, začína rodinný Predvianočný deviatnik  - „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“, spojený s odovzdávaním putovného obrazu Sv. rodiny.

7. Na potreby kostola ružencové bratstvo obetovalo 200 €, a Bohu známy obetoval 20, - €. „Pán Boh zaplať“.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Zamyslenia


LinkyPanna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX