Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši na mesiac MAREC

DIÁR NA MAREC 2021

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC  MAREC 2021

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

A KOSTOL SV. JOZEFA

1.03.2021

PONDELOK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa a Máriu a  za † brata Viliama

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre pátrov pavlínov

2.03.2021

UTOROK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Petra, za † Jozefa, Hildu, Stanislava, Ernestínu a  za † rodičov Jozefa a Annu

Božského Srdca

18:00 h

na úmysel

3.03.2021

STREDA

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za krstné deti Matúša, Paulínu a Annu-Máriu – poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a živú vieru

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána

4.03.2021

ŠTVRTOK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Jozefínu

Božského Srdca

18:00 h

za duše vo očistci

5.03.2021

PIATOK

po 2. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za Margitu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie a spásu duše pre Blaženu

6.03.2021

SOBOTA

po 2. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru

Božského Srdca

18:00 h

za † Antóniu – pohrebná

7.03.2021

NEDEĽA

TRETIA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Albína a za jeho † rodičov a súrodencov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Magdalénu, Františka, Jozefa a Ladislava

Božského Srdca

18:30 h

Poďakovanie za 70 rokov života Anežky a prosba o požehnanie

8.03.2021

PONDELOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † Richarda (nedožitých 100 rokov)

9.03.2021

UTOROK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov z oboch strán a krstných rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Kostu, Štefana, a Samuela

10.03.2021

STREDA

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Richarda a Františku, sestru Albínu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

11.03.2021

ŠTVRTOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ladislava a Emíliu a brata Ladislava

Božského Srdca

18:00 h

za Bohu známy úmysel

12.03.2021

PIATOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za Luciu a deti Martina a Emu – prosba o obrátenie, silu viery, dary Ducha Svätého a usporiadanie vzťahov

Božského Srdca

18:00 h

za † Cyrila a rodičov

13.03.2021

SOBOTA

po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Antona  a vnučku Petru

Sv. Jozef

9:00 h

za Danicu – ďakovná svätá omša za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Štefana a zomrelých z rodiny Vlhovej

14.03.2021

NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Margitu, Jozefa a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ferdinanda a Matildu a ich rodičov Jozefa a Angelu a Štefana a Bernardínu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † z rodiny Antolovej a Michalcovej

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

15.03.2021

PONDELOK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alojza a Máriu, starých rodičov z oboch strán a svokrovcov Jána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jána

16.03.2021

UTOROK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Barboru a Jána

17.03.2021

STREDA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa Sevčíka

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Petra a Pavla, zaťa Mariána a švagra Rudolfa

Sv. Jozef

18:00 h


18.03.2021

ŠTVRTOK

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu

Sv. Jozef

9:00 h

za † švagra Jozefa

Sv. Jozef

18:00 h


19.03.2021

PIATOK

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a oslobodenie od zla rodiny

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

18:00 h


20.03.2021

SOBOTA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Róberta a Annu

21.03.2021

NEDEĽA

PIATA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h


22.03.2021

PONDELOK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Annu a Františka a za ostatných † z rodiny Klčovanskej

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala, Margitu, Magdalénu a Rozáliu

23.03.2021

UTOROK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Emíliu, Antóniu a Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † kňaza Branislava

24.03.2021

STREDA

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zomierajúcich

25.03.2021

ŠTVRTOK

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

za † z rodiny Radvaniovej

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Kolomana a Dušana

26.03.2021

PIATOK

po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Alenu

Božského Srdca

10:00 h

za požehnanie pre kňazov

27.03.2021

SOBOTA

po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambráza

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Jaroslava, manžela Jaroslava a  za † Štefana, Máriu a Viktora

Božského Srdca

18:00 h

za  duše v očistci

28.03.2021

NEDEĽA

KVETNÁ - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Martinu a Máriu

29.03.2021

PONDELOK

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

Poďakovanie za dožitých 800 rokov života

30.03.2021

UTOROK

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h


31.03.2021

STREDA

VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alfonza a Františku, starých rodičov a brata Štefana

Božského Srdca

18:00 h Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia