Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší na mesiac september 2020ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC SEPTEMBER 2020

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

A KOSTOL SV. JOZEFA

1.09.2020

UTOROK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Antona – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu a Františka

2.09.2020

STREDA 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Pavla a Emíliu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu a Konštantína

3.09.2020

ŠTVRTOK - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Jána, Jozefa

4.09.2020

PIATOK 22. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Františka a Magdalénu

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

na úmysel

5.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Bratstvo ružencové

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za dožitých 70 rokov života Jozefa Šipoša

6.09.2020

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Máriu

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela a jeho rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Petronelu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Rozáliu

Božského Srdca

18:30 h

za † Vlastu a Štefana

7.09.2020

PONDELOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, starých rodičov, brata Jaroslava a Etelu

8.09.2020

UTOROK - Narodenie Panny Márie, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za Eriku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a Ľudmilu a ich rodičov

9.09.2020

STREDA 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Editu a Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Viktora a rodičov

10.09.2020

ŠTVRTOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Františka a Martu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana, Štefániu a Štefana

11.09.2020

PIATOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † rodičov Félixa a Rozáliu, sestru Máriu, jej syna Jozefa a brata Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Emanuela, Jolanu a Oľgu

12.09.2020

SOBOTA  Najsvätejšieho mena Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Emila

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z oboch strán

13.09.2020

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Ľudovíta a Brigitu

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefínu a Ernesta, Antona, Hedvigu a Štefana a Annu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Sandru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodinu Mordelovú

14.09.2020

PONDELOK - POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava

Božského Srdca

18:00 h

za † Vincenta, Annu a Petra

15.09.2020

UTOROK - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA,  slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Magdalénu, Františka, Viliama, Máriu a ich syna

Božského Srdca

8:30 h

za † súrodencov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Máriu, Cypriána a Miroslava

16.09.2020

STREDA - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Johanu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Magdalénu, Jozefa a Róberta

17.09.2020

ŠTVRTOK 24. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a Pavla

18.09.2020

PIATOK 24. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Richarda a Jozefínu

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Rudolfa a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu

19.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za zmierenie sa s Nebeským Otcom aj v hodine smrti za ťažko chorých manželov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Cecíliu a za † Františku

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Ľudovíta a Emíliu

20.09.2020

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Juraja a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefa a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Irenu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za  zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa a Máriu

21.09.2020

PONDELOK - SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ľudovíta a Sidóniu, súrodencov, švagrinú a švagrov

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a rodičov z oboch strán

22.09.2020

UTOROK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Jána a Petra, švagriné Sidóniu a Alojziu a rodičov Štefana a Amáliu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a rodinách Jozefa a detí

23.09.2020

STREDA – sv. Pia z Pietrečiny, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za sestry Paulínu a Zdenku – poďakovanie za 65 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, súrodencov Ingridu a Viliama24.09.2020

ŠTVRTOK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

 9:00 h

za † Máriu, Alfonziu, Ireneja, Juliána a rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Katarínu a Františka a súrodencov a rodinu Rigovú a Šipošovú

25.09.2020

PIATOK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

 9:00 h

za † rodičov Jarolíma a Štefániu a starých rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Jána a rodičov Michala a Alžbetu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a rodičov

26.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie hriešnikov a za duše, na ktoré si nikto nespomína

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Tibora a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Emíliu a Ladislava

27.09.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

 7:00 h

za † rodičov, bratov a sestry

Božského Srdca

 8:30 h

za † Annu, Dominika, Pavla a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie synov a vnukov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

28.09.2020

PONDELOK 26. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

  9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za dar viery a spásy pre rodiny: Milana, Jozefíny, Ivana a Jozefa

29.09.2020

UTOROK – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFALA, ARCHANJELOV, Sviatok

Sv. Jozef

  9:00 h

za Janu – poďakovanie za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Pavla a Adrianu a syna Pavla

30.09.2020

STREDA – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

  9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu – 2. výročie smrti

24.09.2020

ŠTVRTOK 25. týždňa v Cezročnom období    

Sv. Jozef

  9:00 h

za † Máriu, Alfonziu, Ireneja, Juliána a rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Katarínu a Františka a súrodencov a rodinu Rigovú a Šipošovú

25.09.2020

PIATOK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

  9:00 h

za † rodičov Jarolíma a Štefániu a starých rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Jána a rodičov Michala a Alžbetu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a rodičov

26.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

  7:00 h

za obrátenie hriešnikov a za duše, na ktoré si nikto nespomína

Sv. Jozef

  9:00 h

za † rodičov Tibora a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Emíliu a Ladislava

27.09.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

  7:00 h

za † rodičov, bratov a sestry

Božského Srdca

  8:30 h

za † Annu, Dominika, Pavla a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

  9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie synov a vnukov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

28.09.2020

PONDELOK 26. týždňa v Cezročnom období    

Sv. Jozef

  9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za dar viery a spásy pre rodiny: Milana, Jozefíny, Ivana a Jozefa

29.09.2020

UTOROK – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFALA, ARCHANJELOV, Sviatok

Sv. Jozef

  9:00 h

za Janu – poďakovanie za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Pavla a Adrianu a syna Pavla

30.09.2020

STREDA – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

  9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu – 2. výročie smrti


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia