Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Farský denník

DIÁR NA JÚL 2020

Prvá nedeľa - 5.07.2020

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

Adorácia vo farskom chráme 16:00 h – 17:55 h

 

Pracovné dni a nedele

Adorácia  od 17:00 h do večernej svätej omše

Nedeľu o 8:30 h.

Svätá omša pre seniorov

 

Pondelok 13.07.2020

Fatimská pobožnosť – sprievod

 

Nedeľa 26.07.2020

21:00 h  Apel Jasnohorský

Streda 29.07.2020

Stretnutie Ružencového bratstva - po večernej svätej omši v kostole.

INÉ AKTIVITY:

 

 • Modlitba posvätného ruženca pred každou večernou svätou omšou

 

 • Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu

-        Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h

(pred svätou omšou)

-        Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci

(po svätej omši)

 

 • Bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou

Litánie k anjelom strážnym

 

 • V období prázdnin sväté omše v kostole Božského Srdca v nedeľu o 11:15 h nebudú slúžené.

 

 • V období prázdnin sväté omše pavlínskom kostole sv. Jozefa v piatok o 16:00 h nebudú slúžené.

 

 • Sviatosť birmovania bude vysluhovaná v našej farnosti v sobotu 17. októbra 2020 o 10:30 h.
 

Diár na Marec 2020

DIÁR NA MAREC 2020

Prvý piatok v mesiaci marec

Kostol sv. Jozefa – pondelok – sobota od 8:30 h

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovo

– pondelok – sobota od 17:30 hod.


Prvá nedeľa - 1.03.2020

Adorácia vo farskom chráme 16:00 h – 17:45 h


Piatok 6.03.2020

Návšteva chorých

17:20 h Posvätenie knižočiek + Krížová cesta

18:00 h Svätá omša pre deti a rodičov

Poklona na prvý piatok - po svätej omši


Utorok – štvrtok 10.-19.2020

Deviatnik pred peregrináciou - ruženec k Sedembolestnej Panne Márii

Utorok - streda17.-19.03.2020

Trojdnie pred slávnosťou sv. Jozefa. Svätá omša:

Farský kostol - 7:00 h (len ráno), Pavlínský kostol sv. Jozefa – 9:00 h., 18:00 h


Piatok, sobota 20.-21.03.2020

Na Peregrináciu Šaštínskej Panny Márie

Streda 25.03.2020

Zvestovanie Pána – Duchovná adopcia

Kostol sv. Jozefa 9:00 h., farský chrám 18:00 h

Štvrtok 26.03.2020

21:00 h  Apel Jasnohorský

INÉ AKTIVITY:

Adorácia za kňazské a rehoľné povolania

Každý štvrtok po svätej omši

KRÍŽOVÁ CESTA:

Kalvária - Nedeľa 15:00 h


Farský kostol - Nedeľa 17:45 h:

I. nedeľa v pôstnom období  (1.03) – ružencové bratstvo

II. nedeľa v pôstnom období (8.03) – sestry sv. Kríža

III. nedeľa v pôstnom období (15.03) – Modlitby matiek

IV. nedeľa v pôstnom období  (22.03) – sestry sv. Kríža

V. nedeľa v pôstnom období  (29.03) – modlitby otcov

VI. nedeľa v pôstnom období  (5.04) – Neokatechumenát


Spoločenstvo Tulipánci  – Piatok:

6.03. – mladšie dievčatá – 17:30 h

13.03. – staršie dievčatá   – 17:30 h

20.03. – mladší chalani    – 21:00 h

27.03. – miništranti          – 17:30 h

3.04. – Stádenko            – 17:30 h

3.04. –  animátori          – 19:00 hokolo kostola

10.04. – animátori           –   8:00 h Veľký piatok


Stretnutie birmovancov

Štvrtok 12.01.2020 o 17:00 h

alebo: Piatok 13.01.2020 o 19:00 hStretká Tulipáncov:

Pondelok     16:30 h Mladšie dievčatá

Streda          17:30 h Gitara

Piatok          16:30 h Mladší chlapci

Piatok          17:00 h Spevácky zbor

Piatok          19:00 h Staršie dievčatá

Piatok          19:00 h Starší chlapci

Prvý piatok 19:00 h Animátori

Týždenné aktivity:

 • sväté omše pre deti v nedeľu o 11:15 h
 • sväté omše pre mládež  v piatok o 18:00 h
  • modlitba posvätného ruženca pred každou večernou svätou omšou
  • Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu

-         Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h

(pred svätou omšou)

-         Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci

(po svätej omši)

 • bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou

Litánie k anjelom strážnym

 

Diár na Február 2020

Prvý piatok v mesiaci február – Sviatosť zmierenia:

Kostol sv. Jozefa – pondelok – sobota od 8:30 hod., piatok od 15:15 – 15:55 hod.

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovo – pondelok – sobota od 17:00 hod.

Nedeľa 2.02.2020

Obetovanie Pána. Posviacka hromničných sviec.

Prvá nedeľa v mesiaci.

Pondelok 3.02.2020

Požehnanie hrdla so sviecami po svätej omši (sv. Blažej)

Pondelok 10.02.2020 – 18:00 h

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a rodičov

Posvätenie sviec

Utorok 11.02.2020 – 18:00 h

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – svetový deň chorých

Sviatosť pomazania chorých, Lurdská pobožnosť

Utorok 26.02.2020 – 21:00 h

Popolcová streda

Apel Jasnohorský

 

Stretká Tulipáncov:

Pondelok     16:30 h Mladšie dievčatá

Streda          17:30 h Gitara

Piatok          16:30 h Mladší chlapci

Piatok          17:00 h Spevácky zbor

Piatok          19:00 h Staršie dievčatá

Piatok          19:00 h Starší chlapci

Prvý piatok 19:00 h Animátori

Stretnutia birmovancov:

Štvrtok 6.02.2020 o 17.00 h

alebo:

Piatok 7.02.2020 o 19.00 h

 

Štvrtok 27.02.2020 o 17.00 h

alebo:

Piatok 28.02.2020 o 19.00 h

Týždenné aktivity:

 • sväté omše pre deti v nedeľu o 11:15 h
 • sväté omše pre mládež  v piatok o 18:00 h
 • modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou
 • Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu

Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h (pred svätou omšou)

Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci (po svätej omši)

 • bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou Litánie k anjelom strážnym a svätá omša votívna, keď dovoľujú liturgické predpisy
 

Diár na január 2020

Streda 1.01.2020

Nový rok 2020 - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – „Veni, Creator Spiritus“

Sväté omše ako v nedeľu


Nedeľa 1. 01.2020

Prvá nedeľa v mesiaci.

Vo farskom chráme poklona od 16:00 hod.


Piatok 7.-15.01.2020

Deviatnik ku cti sv. Pavla Prvého Pustovníka

Pavlínsky kostol sv. Jozefa - 9:00 h

Kostol Božského srdca - 18:00 h


Nedeľa 12.01.2020

Posviacka príbytkov


Nedeľa 15.01.2020 – 10:30 h

Slávnosť sv. Pavla Prvého Pustovníka

Prijímanie členov do Bratstva svätých anjelov

Slávnostná svätá omša:

Pavlínsky kostol sv. Jozefa - 9:00 h

Kostol Božského srdca - 18:00 h


Sobota 18.-25.01.2020

Celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov


Nedeľa 26.01.2020 – 21:00 h

Apel Jasnohorský


Stretká Tulipáncov:

Pondelok 16:30 h Mladšie dievčatá

Streda 17:30 h Gitara

Piatok 16:30 h Mladší chlapci

Piatok 17:00 h Spevácky zbor

Piatok 19:00 h Staršie dievčatá

Piatok 19:00 h Starší chlapci

Prvý piatok 19:00 h Animátori


Týždenné aktivity:

 • sväté omše pre deti v nedeľu o 11:15 h

 • sväté omše pre mládež v piatok o 18:00 h

 • modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou

 • Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu

Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h (pred svätou omšou)

Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci (po svätej omši)

 • bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou Litánie k anjelom strážnym a svätá omša votívna, keď dovoľujú liturgické predpisy

 

Diár na november 2019

Prvý piatok v mesiaci november – Sviatosť zmierenia:

Kostol sv. Jozefa – pondelok – sobota od 8:30 h

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovo – pondelok – sobota od 17:30 h


Štvrtok 31.10.2019

Návšteva chorých


Piatok 1.11.2019

Slávnosť Všetkých svätých

Poklona na prvý piatok - po svätej omši


Sobota 2.11.2019 - 16.00 h.

Svätá omša na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých


Piatok – piatok 1.-8.11.2019

Možnosť získať pre duše v očistci úplné odpustky


Nedeľa 3.11.2019

Prvá nedeľa v mesiaci.

Vo farskom chráme poklona od 16:00 h


Streda 13.-20.2019

Novéna k Trnavskej Panne Márii

Svätá omša vo farskom kostole (okrem nedele) len o 7:00 h


Štvrtok 21.11.2019

Slávnosť obetovania Panny Márie


Nedeľa 24.11.2019

Slávnosť Krista Kráľa


Utorok 26.11.2019

Apel Jasnohorský o 21:00 h


Stretká Tulipáncov:

Pondelok     16:30 h Mladšie dievčatá

Streda          17:30 h Gitara

Piatok          16:30 h Mladší chlapci

Piatok          17:00 h Spevácky zbor

Piatok          19:00 h Staršie dievčatá

Piatok          19:00 h Starší chlapci

Prvý piatok 19:00 h Animátori


Týždenné aktivity:

sväté omše pre deti v nedeľu o 11:15 h

sväté omše pre mládež  v piatok o 18:00 h

modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou

Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu
Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h (pred svätou omšou)
Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci (po svätej omši)

bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou Litánie k anjelom strážnym a svätá omša votívna, keď dovoľujú liturgické predpisy

 
Viac článkov...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia