Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DIÁR NA DECEMBER 2020

Advent 29.11.-24.12.2019


Nedeľa 6.12.2019

Prvá nedeľa v mesiaci.


Pondelok – piatok  30.11.-24.12.2019 o 6:40 h, sobota o 7:00 h

RORÁTY


Piatok 4.12.2019

Návšteva chorých


Utorok 8.12.2019

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

18:00 h Svätá omša pre deti a rodičov

Posvätenie medailónu Nepoškvrneného počatia Panny Márie


Utorok 15.12.2019

Deviatnik pred Vianocami


Štvrtok 24.12.2019  Polnočná svätá omša

Božského Srdca – 24:00 h

Sv. Jozef – 24:00 h


Piatok 25.12.2019  NARODENIE PÁNA

Sobota 26.12.2020

Apel Jasnohorský nebude.

Nedeľa 27.12.2019

Svätej Rodiny – obnova manželských sľubov + sviatostné požehnanie rodín


Štvrtok 31.12.2019 Ďakovná svätá omša - 16:00 h


Týždenné aktivity:

  • sväté omše pre deti v nedeľu o 11:15 h
  • sväté omše pre mládež  v piatok o 18:00 h
  • modlitba posvätného ruženca pred svätou omšou
  • Malé hodinky k Nepoškvrnenému Počatiu

Kostol Božského srdca - v každú sobotu 6:45 h (pred svätou omšou)

Kostol sv. Jozefa – v prvú sobotu v mesiaci (po svätej omši)

  • bratstvo anjelov strážcov – utorok pred svätou omšou Litánie k anjelom strážnym a svätá omša votívna, keď dovoľujú liturgické predpisy
 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia