Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

20.10.2019

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna Trúliková, manžel Tomáš, syn Eduard a rodičia Bednárikovi

Linčianska

8:00 h

+ Rozália, Viliam a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Juliana, Ján, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

10:00 h

Za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mária a Ľudovít

Božského Srdca

18:30 h

+ rodina Šarvajcová a sestra Darina

21.10.2019

PONDELOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Lýdia, Viliam, Katarína a Štefan

22.10.2019

UTOROK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Emília a zosnulí z rodiny

23.10.2019

STREDA 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Anton, Helena, Alojz, Emília, Ružena

Božského Srdca

18:00 h

+ Poďakovanie a prosba za požehnanie pre Boženu

24.10.2019

ŠTVRTOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Anna, Jozef a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Katarína, František a rodičia z oboch strán

25.10.2014

PIATOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Poďakovanie za záchranu života Marty a Jozefa a za milosť a pomoc pri plnení Božej vôle

Sv. Jozef

16:00 h

+ Kamila

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia a starí rodičia

26.10.2019

SOBOTA29. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+Martina

Sv. Jozef

9:00 h

za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Kocianovú a za dary Ducha Svätého

Božského Srdca

12:00 h

Poďakovanie za 40 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

+ Anton a Oľga

27.10.2019

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Martina

Linčianska

8:00 h

+ Demeter, Júlia, Ján a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

za milosť správneho rozhodnutia v zhode s Božou vôľou pre Miroslavu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mikuláš a Klára Hurčík

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Vlasta


 

Úmysly sv. omší

13.10.2019

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent, Marek a rodičia z oboch strán

Linčianska

8:00 h

+ Anton, Jozefína, Hedviga, Anna a Štefan

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za uzdravenie pre Teréziu

Božského Srdca

18:30 h

+ Vladimír

14.10.2019

PONDELOK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alfonz a Františka a starí rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária a rodičia z oboch strán

15.10.2019

UTOROK - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Zuzana, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Vít

16.10.2019

STREDA 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Pavol a Emília a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Eva a Igor

17.10.2019

ŠTVRTOK – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Stanislava, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Školastika, Anton, súrodenci a rodičia

18.10.2019

PIATOK – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodina Medová, Zvončaková a Ružičková

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonza, Irenej, Mária, František, Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna, Ernest a rodičia

19.10.2019

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Viktor, Helena a Ján

Sv. Jozef

9:00 h

+ František, Anna, Dušan Miroslav, Stanislav, Štefan

Božského Srdca

18:00 h

+ syn Ján, brat Štefan a švagor František

20.10.2019

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna Trúliková, manžel Tomáš, syn Eduard a rodičia Bednárikoví

Linčianska

8:00 h

+ Rozália, Viliam a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Juliana, Ján, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mária a Ľudovít

Božského Srdca

18:30 h

+ rodina Šarvajcová a sestra Darina


 

Úmysly sv. omší

06.10.2019

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka

Linčianska

8:00 h

+ Anna, Michal, Sidónia a Pavol

Sv. Jozef

9:00 h

+ Hubert a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Elena, Imrich a Ján

Božského Srdca

18:30 h

za Dušana, Štefana a rodičov

07.10.2019

PONDELOK – Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za dar obrátenia a viery pre Jozefa, Gabrielu a deti s rodinami

08.10.2019

UTOROK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Alena, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Michal, súrodenci a rodičia

09.10.2019

STREDA 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita, Štefan, František

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária Hručková

10.10.2019

ŠTVRTOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Želmíra, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna Ružičková

11.10.2019

PIATOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján a Emília a starí rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

+ Rozália

Božského Srdca

18:00 h

za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu

12.10.2019

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ Eugen a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Magdaléna

13.10.2019

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent, Marek a rodičia z oboch strán

Linčianska

8:00 h

+ Anton, Jozefína, Hedviga, Anna a Štefan

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za uzdravenie pre Teréziu

Božského Srdca

18:30 h

+ Vladimír


 

Úmysly sv. omší

29.09.2019

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna

Linčianska

8:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu, Štefana, deti a vnúčatá

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alojz a Jozef

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Pavol, Adriena a syn Pavol

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan

30.09.2019

PONDELOK – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ivan

Božského Srdca

18:00 h

+ Školastika, Anton, súrodenci a rodičia

1.10.2019

UTOROK – Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Sv. Jozef

9:00 h

+ František

Božského Srdca

18:00 h

Na prihovor Panny Márie o Božie požehnanie pre Petra a Katarínu

2.10.2019

STREDA – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ členovia BAS

Božského Srdca

18:00 h

+ Milan a rodičia z oboch strán

3.10.2019

ŠTVRTOK 26. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Peter, Jozef, Hilda, Ernestína, Stanislav, Jozef, Anna

Božského Srdca

18:00 h

+ Marta a Ján

4.10.2019

PIATOK Sv. Františka Assiského, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

Za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

Helena, ďakovná sv. omša

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

+ Ruženka, Ján, Viliam, Peter a rodičia

5.10.2019

SOBOTA – Svätej Faustíny Kowalskej, panny, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie a ochranu rodiny Petra a Márie

6.10.2019

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Hubert a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Elena, Imrich a Ján

Božského Srdca

18:30 h

za Dušana, Štefana a rodičov


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia