Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

3.11.2019

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ z rodín Danišová, Horváthová a Vlhová

Linčianska

8:00 h

za členov Ružencového bratstva

Sv. Jozef

9:00 h

+ z Bohu známej rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za požehnanie a ochranu Petra a jeho rodiny

Božského Srdca

18:30 h

+ Zdenka, Ernest a Adela

4.11.2019

PONDELOK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

+ Michal

5.11.2019

UTOROK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

+ Marta, Ferdinand a rodičia

6.11.2019

STREDA 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Zdenka a Helena

Božského Srdca

18:00 h

+ Terézia

7.11.2019

ŠTVRTOK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Pavol a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária a Jozef

8.11.2019

PIATOK 31. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

+ Svätopluk

Sv. Jozef

16:00 h

Antónia, Jozef, krstní rodičia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+Jozef, Marta a brat František

9.11.2019

SOBOTA – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Božského Srdca

7:00 h

za dar viery pre Jozefa a Gabiku s rodinou

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alojz a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Juraj

10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ členovia Ružencového bratstva

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita a Štefan a ich deti Margita a Ladislav

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ernestína

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján


 

Úmysly sv. omší

27.10.2019

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Martina

Linčianska

8:00 h

+ Demeter, Júlia, Ján a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

za milosť správneho rozhodnutia v zhode s Božou vôľou pre Miroslavu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mikuláš Klára Hurčík

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Vlasta

28.10.2019

PONDELOK – Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ Pavol a Štefan a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna a Michal Hajdokoví

29.10.2019

UTOROK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Augustín, jeho rodičia a starí rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Žofia, Jozef a zosnulí z rodiny

30.10.2019

STREDA – Panny Márie Prostrednice milosti, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária a Jarolím, Anna. Jozef, Vlasta, starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Ján

31.10.2019

ŠTVRTOK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Janka a Milan

Božského Srdca

18:00 h

+ Viliam a Mária a ich rodičia, Magdaléna a František a vnuk František

1.11.2018

PIATOK – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

+ z rodiny

2.11.2018

SOBOTA – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Božského Srdca

7:00 h

Za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

+ Karol a Janka

3.11.2018

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za + z rodiny Danišovej, Hutharovej a Vlhovej

Linčianska

8:00 h

+ Ján, Mikuláš a Anna

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za požehnanie a ochranu v práci pre Petra a jeho rodinu

Božského Srdca

18:30 h

+ Zdenka, Ernest a Adela


 

Úmysly sv. omší

20.10.2019

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna Trúliková, manžel Tomáš, syn Eduard a rodičia Bednárikovi

Linčianska

8:00 h

+ Rozália, Viliam a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Juliana, Ján, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

10:00 h

Za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mária a Ľudovít

Božského Srdca

18:30 h

+ rodina Šarvajcová a sestra Darina

21.10.2019

PONDELOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Lýdia, Viliam, Katarína a Štefan

22.10.2019

UTOROK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Emília a zosnulí z rodiny

23.10.2019

STREDA 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Anton, Helena, Alojz, Emília, Ružena

Božského Srdca

18:00 h

+ Poďakovanie a prosba za požehnanie pre Boženu

24.10.2019

ŠTVRTOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Anna, Jozef a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Katarína, František a rodičia z oboch strán

25.10.2014

PIATOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Poďakovanie za záchranu života Marty a Jozefa a za milosť a pomoc pri plnení Božej vôle

Sv. Jozef

16:00 h

+ Kamila

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia a starí rodičia

26.10.2019

SOBOTA29. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+Martina

Sv. Jozef

9:00 h

za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Kocianovú a za dary Ducha Svätého

Božského Srdca

12:00 h

Poďakovanie za 40 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

+ Anton a Oľga

27.10.2019

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Martina

Linčianska

8:00 h

+ Demeter, Júlia, Ján a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

za milosť správneho rozhodnutia v zhode s Božou vôľou pre Miroslavu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mikuláš a Klára Hurčík

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Vlasta


 

Úmysly sv. omší

13.10.2019

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent, Marek a rodičia z oboch strán

Linčianska

8:00 h

+ Anton, Jozefína, Hedviga, Anna a Štefan

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za uzdravenie pre Teréziu

Božského Srdca

18:30 h

+ Vladimír

14.10.2019

PONDELOK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alfonz a Františka a starí rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária a rodičia z oboch strán

15.10.2019

UTOROK - Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Zuzana, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Vít

16.10.2019

STREDA 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Pavol a Emília a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Eva a Igor

17.10.2019

ŠTVRTOK – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Stanislava, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Školastika, Anton, súrodenci a rodičia

18.10.2019

PIATOK – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodina Medová, Zvončaková a Ružičková

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonza, Irenej, Mária, František, Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna, Ernest a rodičia

19.10.2019

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Viktor, Helena a Ján

Sv. Jozef

9:00 h

+ František, Anna, Dušan Miroslav, Stanislav, Štefan

Božského Srdca

18:00 h

+ syn Ján, brat Štefan a švagor František

20.10.2019

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna Trúliková, manžel Tomáš, syn Eduard a rodičia Bednárikoví

Linčianska

8:00 h

+ Rozália, Viliam a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Juliana, Ján, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mária a Ľudovít

Božského Srdca

18:30 h

+ rodina Šarvajcová a sestra Darina


 

Úmysly sv. omší

06.10.2019

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Mareka

Linčianska

8:00 h

+ Anna, Michal, Sidónia a Pavol

Sv. Jozef

9:00 h

+ Hubert a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Elena, Imrich a Ján

Božského Srdca

18:30 h

za Dušana, Štefana a rodičov

07.10.2019

PONDELOK – Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za dar obrátenia a viery pre Jozefa, Gabrielu a deti s rodinami

08.10.2019

UTOROK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Alena, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Michal, súrodenci a rodičia

09.10.2019

STREDA 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita, Štefan, František

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária Hručková

10.10.2019

ŠTVRTOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Želmíra, ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna Ružičková

11.10.2019

PIATOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján a Emília a starí rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

+ Rozália

Božského Srdca

18:00 h

za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu

12.10.2019

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ Eugen a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Magdaléna

13.10.2019

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Vincent, Marek a rodičia z oboch strán

Linčianska

8:00 h

+ Anton, Jozefína, Hedviga, Anna a Štefan

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za uzdravenie pre Teréziu

Božského Srdca

18:30 h

+ Vladimír


 
Viac článkov...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia