Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

14.03.2021

NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Margitu, Jozefa a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ferdinanda a Matildu a ich rodičov Jozefa a Angelu a Štefana a Bernardínu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † z rodiny Antolovej a Michalcovej

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

15.03.2021

PONDELOK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alojza a Máriu, starých rodičov z oboch strán a svokrovcov Jána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jána

16.03.2021

UTOROK

po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa, brata Jozefa a rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Barboru a Jána

17.03.2021

STREDA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa Ševčíka

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Petra a Pavla, zaťa Mariána a švagra Rudolfa

Sv. Jozef

18:00 h


18.03.2021

ŠTVRTOK

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu

Sv. Jozef

9:00 h

za † švagra Jozefa

Sv. Jozef

18:00 h


19.03.2021

PIATOK

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a oslobodenie od zla rodiny

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

18:00 h


20.03.2021

SOBOTA

po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Emíliu, Ľudmilu a Lenku

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Róberta a Annu

21.03.2021

NEDEĽA

PIATA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov Františka a Ľudmilu a starých rodičov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

7.03.2021

NEDEĽA

TRETIA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Albína a za jeho † rodičov a súrodencov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Magdalénu, Františka, Jozefa a Ladislava

Božského Srdca

18:30 h

Poďakovanie za 70 rokov života Anežky a prosba o požehnanie

8.03.2021

PONDELOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † Richarda (nedožitých 100 rokov)

9.03.2021

UTOROK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov z oboch strán a krstných rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Kostu, Štefana a Samuela

10.03.2021

STREDA

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Richarda a Františku, sestru Albínu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

11.03.2021

ŠTVRTOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ladislava a Emíliu a brata Ladislava

Božského Srdca

18:00 h

za Bohu známy úmysel

12.03.2021

PIATOK

po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za Luciu a deti Martina a Emu – prosba o obrátenie, silu viery, dary Ducha Svätého a usporiadanie vzťahov

Božského Srdca

18:00 h

za † Cyrila a rodičov

13.03.2021

SOBOTA

po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Antona  a vnučku Petru

Sv. Jozef

9:00 h

za Danicu – ďakovná svätá omša za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Štefana a zomrelých z rodiny Vlhovej

14.03.2021

NEDEĽA

ŠTVRTÁ PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Margitu, Jozefa a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ferdinanda a Matildu a ich rodičov Jozefa a Angelu a Štefana a Bernardínu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † z rodiny Antolovej a Michalcovej

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa


 

Úmysly sv. omši

28.02.2021

NEDEĽA

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

za † Vlastu

Sv. Jozef

9:00 h

za Magdu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za Božie požehnanie pre Annu (80 rokov života)

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

1.03.2021

PONDELOK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa a Máriu a  za † brata Viliama

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre pátrov pavlínov

2.03.2021

UTOROK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Petra, za † Jozefa, Hildu, Stanislava, Ernestínu a  za † rodičov Jozefa a Annu

Božského Srdca

18:00 h

na úmysel

3.03.2021

STREDA

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za krstné deti Matúša, Paulínu a Annu-Máriu – poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a živú vieru

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána

4.03.2021

ŠTVRTOK

po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Jozefínu

Božského Srdca

18:00 h

za duše vo očistci

5.03.2021

PIATOK

po 2. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za Margitu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie a spásu duše pre Blaženu

6.03.2021

SOBOTA

po 2. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru

Božského Srdca

18:00 h

za † Antóniu – pohrebná

7.03.2021

NEDEĽA

TRETIA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Sebastiána

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Albína a za jeho † rodičov a súrodencov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Magdalénu, Františka, Jozefa a Ladislava

Božského Srdca

18:30 h

Poďakovanie za 70 rokov života Anežky a prosba o požehnanie

 

Úmysly sv. omši

21.02.2021

NEDEĽA

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

za † Annu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre otca Tomáša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Annu, Pavla, Máriu a Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za † Magdalénu a Jozefa

22.02.2021

PONDELOK

Katedry sv. Petra, Apoštola, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † kňaza Alexeja

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

23.02.2021

UTOROK

po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, za † Katarínu a Antona a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala

24.02.2021

STREDA

po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Václava, rodičov a súrodencov

25.02.2021

ŠTVRTOK

po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za Vieru – ďakovná svätá omša za 50 rokov života

Božského Srdca

16:00 h

za † Máriu

26.02.2021

PIATOK

po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu

Sv. Jozef

16:00 h

za † Alfónziu

Božského Srdca

10:00 h

za † Agnesu

27.02.2021

SOBOTA

po 1. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Vladimíra, Máriu a Karola

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Róberta a Juraja

28.02.2021

NEDEĽA

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

za † Vlastu

Sv. Jozef

9:00 h

za Magdu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za Božie požehnanie pre Annu (80 rokov života)

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána


 

Úmysly sv. omši

14.02.2021

NEDEĽA

ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie hriešnikov

Sv. Jozef

9:00 h

za Ľuboša a jeho rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Veroniku a Jána

Božského Srdca

18:30 h

za požehnanie, obrátenie a spásu pre Markétu

15.02.2021

PONDELOK

6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie, spásu duše a Božie požehnanie pre dcéru Máriu-Miroslavu

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

16.02.2021

UTOROK

6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Magdalénu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Karola a Máriu

17.02.2021

STREDA

POPOLCOVÁ STREDA

Božského Srdca

7:00 h

za uzdravenie Vladimíra

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Annu a starých rodičov Pavla a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava, Víta a rodičov z oboch strán

18.02.2021

ŠTVRTOK

po Popolcovej strede

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Štefániu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana a Máriu

19.02.2021

PIATOK

po Popolcovej strede

Sv. Jozef

9:00 h

za Ľubomíru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Gejzu

20.02.2021

SOBOTA

po Popolcovej strede

Božského Srdca

7:00 h

za † Máriu, Ondreja, Matúša a Máriu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Evu a rodičov Pavla a Annu

Božského Srdca

18:00 h

za † Antona, Školastiku, súrodencov a rodičov

21.02.2021

NEDEĽA

PRVÁ PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za † Annu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre otca Tomáša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Annu, Pavla, Máriu a Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za † Magdalénu a Jozefa


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia