Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

na poďakovanie a Božiu pomoc pre Katarínu, Ivana a Ondreja

Sv. Jozef

8:00 h

za uzdravenie

Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Petra, Jozefa a Veroniku

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán

7.12.2020

PONDELOK

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambróza

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Čechovičovú a rodinu Peciarovú

8.12.2020

UTOROK

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

6:40 h

za farníkov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Teréziu a ich † deti

Božského Srdca

18:00 h

za † Miroslava, Ladislava a Jaroslava

9.12.2020

STREDA

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

Božského Srdca

6:40 h

K Duchu Svätému za zdravie, Božie požehnanie pre Veroniku

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Teréziu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Rastislava a Stanislava

10.12.2020

ŠTVRTOK

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Božského Srdca

6:40 h

za † Valenta, Annu a Jozefa

Sv. Jozef

9:00 h

za † Teréziu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a Petra

11.12.2020

PIATOK

2. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Jozefa, Paulínu a Emila

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Evu a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu, Ireneja, Alfonziu a rodičov a  za † Juliána

Božského Srdca

18:00 h

za † Šinkovú Lenku

12.12.2020

SOBOTA

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Božského Srdca

7:00 h

za † z Ružencového bratstva

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Františku a rodičov

13.12.2020

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Jozefa, súrodencov a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † pátra Stanislava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Lujzu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † súrodencov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

29.11.2020

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Františka, Alžbetu, Vavrinca a Helenu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eduarda a Magdalénu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za dožitých 70 narodenín

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Ľubomíra a rodičov z oboch strán

30.11.2020

PONDELOK

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a posilu v chorobe pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Mikuláša a Františku a syna Jozefa
1.12.2020

UTOROK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Emanuela a Jozefínu, manželku Elenu a svokra Ľudovíta

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej blízkych

2.12.2020

STREDA

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † kňaza Jána a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Brenovskú a rodinu Gulišovú

3.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku a Eriku

Božského Srdca

18:00 h

za † Antona, Máriu, Félix a Antóniu

4.12.2020

PIATOK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Helenu a Ľudviku

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

5.12.2020

SOBOTA

Sv. Mikuláša, biskupa

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Máriu, Emila a Milana

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

22.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za dožitých 65 rokov života

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefa, Víta, Jána a rodičov z oboch strán (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Ľuboša a jeho rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov, súrodencov Viliama a Ingrid

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

23.11.2020

PONDELOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manželku Elenu, rodičov Emanuela a Jozefínu a svokra Ľudovíta

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Konštantína a rodičov

24.11.2020

UTOROK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Katarínu a Ruženu

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu

25.11.2020

STREDA

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Máriu a rodičov

26.11.2020

ŠTVRTOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Štefana a jeho rodičov Štefana a Máriu, bratov Pavla a Antona a nevestu Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu

27.11.2020

PIATOK

34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ivana a Jaroslava

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Milana a svokru Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a rodičov

28.11.2020

SOBOTA

34. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Félixa a Annu, dcéru Janku a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Mariána

29.11.2020

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Františka, Alžbetu, Vavrinca a Helenu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eduarda a Magdalénu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za dožitých 70 narodenín

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Ľubomíra a rodičov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

15.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA TRETIA

Božského Srdca

7:00 h

za † manželov Alexandra a Emíliu

Linčianska

8:30 h

za † Angelu, Vincenta a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov Tomáša a Annu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Gabriela a rodičov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jána

16.11.2020

PONDELOK

33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Teréziu a Jozefa a krstných rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Ľudovíta a Sidóniu, súrodencov, švagrinú a švagrov

17.11.2020

UTOROK

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za ťažko chorú farníčku Dášu a rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Františku, syna Dominika a starých a prastarých rodičov z oboch strán

18.11.2020

STREDA

33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za požehnaných 90 rokov života pre Rozáliu

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jozefa a Uršuľu a ich synov Jozefa a Štefana

19.11.2020

ŠTVRTOK

Výročie konsekrácie farského kostola

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Kornela, rodičov Vincenta a Emíliu, bratov Rudolfa a Vincenta

20.11.2020

PIATOK

33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

o požehnanie, pomoc v práci pre Petra, Karola, Ľuboša, Máriu a Petra

Sv. Jozef

9:00 h

za všetkých † z Bohu známej rodiny

Sv. Jozef

16:00 h

21.11.2020

SOBOTA

Obetovanie Panny Márie, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Justínu, rodičov a starých rodičov z oboch strán

22.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za dožitých 65 rokov života

Linčianska

8:30 h

za † Jozefa, Víta, Jána a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za Ľuboša a jeho rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov, súrodencov Viliama a Ingrid

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa


 

Úmysly sv. omši 8.-15.11.2020

8.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie, Božiu pomoc a ochranu pre Helenu a Jána

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Dušana a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Annu, Františka, Máriu a ostatných † z rodiny Klčovanskej

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Juraja

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodinu Šarvajcovú

9.11.2020

PONDELOK

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Jána s rodinou a Luciu s rodinou

Božského Srdca

18:00 h

za † Zdenku, Ernesta a Aranku

10.11.2020

UTOROK

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku a jej dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za † Podhorského a starých rodičov z oboch strán

11.11.2020

STREDA

sv. Martin z Tours

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Štefana a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Pavla a Anežku

12.11.2020

ŠTVRTOK

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

18:00 h

za Filoménu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Jima

13.11.2020

PIATOK

32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za uzdravenie

Sv. Jozef

9:00 h

za † kostolníka Jozefa Starku

14.11.2020

SOBOTA

Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za pokoj v Bohu známych rodinách

Sv. Jozef

9:00 h

za † Svätopluka

15.11.2020

NEDEĽA

TRIDSIATA TRETIA

Božského Srdca

7:00 h

za † manželov Alexandra a Emíliu

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Angelu, Vincenta a Zuzku (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † starých rodičov Tomáša a Annu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Gabriela a rodičov

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jána


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia