Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

01.12.2019

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Jaroslav, Emília, Irena

Sv. Jozef

9:00 h

+ brat Jozef, manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján, Mária a starí rodičia

02.12.2019

PONDELOK 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

+ Oľga

03.12.2019

UTOROK - Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

+ Michal, Rozália a deti

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za Božiu pomoc a orodovanie sv. Jozefa od Bohuznámej

Božského Srdca

18:00 h

+ Ondrej, Mária, Matúš a Mária

04.12.2019

STREDA 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

+ Jozef a Anna

Sv. Jozef

9:00 h

+ kňaz Ján

Božského Srdca

18:00 h

+ Oto a rodičia

05.12.2019

ŠTVRTOK 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

06.12.2019

PIATOK - Sv. Mikuláša, biskupa

Božského Srdca

6:40 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dobrodincov kostola

Sv. Jozef

16:00 h

ďakovná za Alžbetu pri príležitosti 80 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

+ Ľubomír a rodičia z oboch strán

07.12.2019

SOBOTA - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná od Petra, syna Pavla za úspešné ukončenie štúdia a prosba o Božie požehnanie pre celu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

+ Pavol, Anna, Mária a Jozef

08.12.2019

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Vincent a Angela

Sv. Jozef

9:00 h

Alena, Lýdia, Lenka a Dianka prosba o milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Anna, Vladimír, Ľudmila a Anton


 

Úmysly sv. omší

24.11.2019

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

+ Lackovičová a Bačíková

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná sv. omša za deti Sofiu a Dávida

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Ľubomír a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Viera Kralovičová a Michal

25.11.2019

PONDELOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia, starí rodičia Jaroslav a Etela

26.11.2019

UTOROK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Katarína a Ružena

Božského Srdca

18:00 h

+ Ján a Anna

27.11.2019

STREDA 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Kornel a rodičia Vincent a Emília

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie v rodine

28.11.2019

ŠTVRTOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodinu Babkovú rodičia a 2 deti

Božského Srdca

18:00 h

+ Marián

29.11.2019

PIATOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alojz a svat Jozef

Sv. Jozef

16:00 h

+ Anton a Helena a brat Alojz

Božského Srdca

18:00 h

+ Pavol

30.11.2019

SOBOTA - SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefan, rodičia Štefan a Mária a bratia Anton a Pavol

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Mária, Emil a Milan

1.12.2019

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján, Mária i starí rodičia


 

Úmysly sv. omší

17.11.2019

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Júlia, František a Alžbeta

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ starí rodičia Tomáš, Anna a ich rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Jozef, Ružena

Božského Srdca

18:30 h

+ Fabián Dziak

18.11.2019

PONDELOK 33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ manžel Vendelín a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodina Hríbiková

19.11.2019

UTOROK – Výročie konsekrácie farského kostola

Božského Srdca

7:00 h

+ Marienka, Jozef a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

20.11.2019

STREDA 33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ rodičia Štefan a Irena, brat Jozef a Helena a sestra Gizela

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Gabrielu, Jozefa, Dušana, Renátu a Richarda s rodinou

21.11.2019

ŠTVRTOK - Obetovanie Panny Márie, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Jozef a Uršuľa a krstní rodičia

22.11.2019

PIATOK - Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Jozefina a Emanuel, svokor Ľudovít a Elena manželka

Sv. Jozef

16:00 h

za zdravie a Božiu pomoc

Božského Srdca

18:00 h

+ Pavol, Zuzana a ich deti

23.11.2019

SOBOTA 33. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ rodina Medová, Zvončarová a Ružičková

Božského Srdca

18:00 h

+ Imrich a Miloš

24.11.2019

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná sv. omša za deti Sofiu a Dávida

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Ľubomír a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Viera Kralovičová a Michal


 

Úmysly sv. omší

10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ členovia Ružencového bratstva

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita a Štefan a ich deti Margita a Ladislav

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ernestína

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján

11.11.2019

PONDELOK – sv. Martin z Tours

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária, Pavol, Anežka

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o požehnanie

12.11.2019

UTOROK 32. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Filoména a rodičia

13.11.2019

STREDA 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za Pavla a Máriu pri príležitosti 57 rokov manželstva s prosbou o Božie požehnanie

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef Starka

14.11.2019

ŠTVRTOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre Vlastu

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru pre manžela a syna

15.11.2019

PIATOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

16.11.2019

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Július a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ Justína a Štefan a starí rodičia z oboch strán

17.11.2019

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Júlia, František a Alžbeta

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ starí rodičia Tomáš a Anna a ich rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Jozef, Ružena

Božského Srdca

18:30 h

+ Fabián Dziak


 

Úmysly sv. omší

3.11.2019

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ z rodín Danišová, Horváthová a Vlhová

Linčianska

8:00 h

za členov Ružencového bratstva

Sv. Jozef

9:00 h

+ z Bohu známej rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za požehnanie a ochranu Petra a jeho rodiny

Božského Srdca

18:30 h

+ Zdenka, Ernest a Adela

4.11.2019

PONDELOK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

+ Michal

5.11.2019

UTOROK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

+ Marta, Ferdinand a rodičia

6.11.2019

STREDA 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Zdenka a Helena

Božského Srdca

18:00 h

+ Terézia

7.11.2019

ŠTVRTOK 31. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Pavol a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária a Jozef

8.11.2019

PIATOK 31. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

+ Svätopluk

Sv. Jozef

16:00 h

Antónia, Jozef, krstní rodičia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+Jozef, Marta a brat František

9.11.2019

SOBOTA – Výročie posviacky Lateránskej baziliky

Božského Srdca

7:00 h

za dar viery pre Jozefa a Gabiku s rodinou

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alojz a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Juraj

10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ členovia Ružencového bratstva

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita a Štefan a ich deti Margita a Ladislav

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ernestína

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia