Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

24.05.2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za 50 rokov spoločného života

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef, Silvester a Justína (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru a požehnanie pre krstné deti Adriána a Máriu-Lilien

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Rudolf a rodičia

25.05.2020

PONDELOK po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† syn Branislav, manžel Rudolf a rodičia Kristína a Ľudovít

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia z oboch strán a sestra Darina

26.05.2020

UTOROK  po 6. Veľkonočnej nedeli, sv. Filipa Neriho, kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

† Ľudovít a Vilma a ich zosnulé deti Amália, Mária, Ľudovít a Viliam

Božského Srdca

18:00 h

† František

27.05.2020

STREDA  po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† svokrovci Jozef a Katarína a ich 8 zosnulých detí

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

28.05.2020

ŠTVRTOK  po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Viliam

Božského Srdca

18:00 h

† Alojz, Jozef, Helena a rodičia

29.05.2020

PIATOK  po 6. Veľkonočnej nedeli, sv. Pavla VI., pápeža

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Patrika

Sv. Jozef

16:00 h

za živú vieru pre krstné deti

Božského Srdca

18:00 h

† Štefan

30.05.2020

SOBOTA po 6. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie pre deti

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Janka a Jozef a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


31.05.2020

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Angela, Vincent a Zuzka (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Brigitu a jej deti s rodinami

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

 

Úmysly sv. omši

17.05.2020

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

† Viola

Linčianska

8:30 h

† súrodenci, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Karolína a Ľudovít a syn František

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† rodičia Jozef a Valéria a sestry Eva a Monika

18.05.2020

PONDELOK po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Mária a ich zosnulá dcéra Irena

Božského Srdca

18:00 h

prosba o ochranu, Božiu pomoc v práci a požehnanie pre rodinu Petra a Márie

19.05.2020

UTOROK  po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Alžbeta a Michal

Božského Srdca

18:00 h

† Bohu známi

20.05.2020

STREDA  po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Rudolf a Ľudmila ich zosnulá dcéra Marianna, zosnulý Johan a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


21.05.2020

ŠTVRTOK – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za farníkov

Božského Srdca

10:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† starí rodičia Ján a Júlia a ich zosnulé deti

Božského Srdca

18:00 h


22.05.2020

PIATOK  po 6. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Irma a Vladimír a zosnulí súrodenci

Sv. Jozef

16:00 h

poďakovanie za Božie požehnanie

Božského Srdca

18:00 h

za obrátenie a dar viery pre Jozefa, Gabiku a deti s rodinami

23.05.2020

SOBOTA  po 6. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za duše v očistci

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Júlia a Štefan a ich zosnulí rodičia z oboch strán a zosnulý Jozef

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za Božie požehnanie

24.05.2020

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za 50 rokov spoločného života

Linčianska

8:30 h

† Jozef, Silvester a Justína

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru a požehnanie pre krstné deti Adriána a Máriu-Lilien

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Rudolf a rodičia


 

Úmysly sv. omši

10.05.2020

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

† Jozef

Linčianska

8:00 h

† Milan a syn Milan, Vladimír, Gustáv a Florentína

Sv. Jozef

9:00 h

† Lýdia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ján

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

11.05.2020

PONDELOK  po 5. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Annu a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

† z rodiny

12.05.2020

UTOROK  po 5. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za Božie milosti

13.05.2020

STREDA  po 5. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena, brat Alojz a sestry Emília a Ružena

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre mamu Jozefínu a súrodencov

14.05.2020

ŠTVRTOK  – SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Nikolu

Božského Srdca

18:00 h

† Danka

15.05.2020

PIATOK  po 5. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu

Sv. Jozef

16:00 h

† Julián

Božského Srdca

18:00 h

† príbuzní zomrelí

16.05.2020

SOBOTA – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

† Ruženka, Viliam, Peter, Ján a ich rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Štefan a Justína a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Korner a † z rodiny

17.05.2020

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

† Viola

Linčianska

8:00 h

† súrodenci, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Karolína a Ľudovít, a syn František

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† rodičia Jozef a Valéria a sestry Eva a Monika


 

Úmysly sv. omši

3.05.2020

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie v rodine

Linčianska

8:00 h

+ Mária, Ján a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Adamka

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ján, rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:30 h

† Danka

4.05.2020

PONDELOK  po 4. Veľkonočnej nedeli, sv. Floriána, mučeníka

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† Ľudmila, František a ostatní † z rodiny

5.05.2020

UTOROK  po 4. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za živých z rodiny

6.05.2020

STREDA  po 4. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† súrodenci Štefan, Irena, švagriná Elena a švagrovia Imrich a Martin

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

7.05.2020

ŠTVRTOK po 4. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Florián, Štefánia, Helena, Bohumil

Božského Srdca

18:00 h

† z rodiny

8.05.2020

PIATOK  po 4. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Terézia a Vladimír a starí rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

† Anastázia a Štefan a syn Štefan

Božského Srdca

18:00 h

† Agneša Rybárová, 5. výročie smrti

9.05.02020

SOBOTA – sv. Pachomia, opáta, spomienka

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

10.05.2020

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Milan a syn Milan, Vladimír, Gustáv a Florentína

Sv. Jozef

9:00 h

† Lýdia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ján

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre syna Jána


 

Úmysly sv. omši

26.04.2020

TRETIA  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

† Klára, Jozef, rodičia z oboch strán a súrodenci

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Mária, Helena a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

† Pavol a Anna

27.04.2020

PONDELOK po 3. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Vilmu, jej deti a vnúčatá

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia František a Valéria a ich deti

28.04.2020

UTOROK  po 3. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

Martin a jeho rodina, ďakovná sv. omša

Božského Srdca

18:00 h


29.04.2020

STREDA po 3. Veľkonočnej nedeli – sv. Kataríny Sienskej

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, prvé výročie

Božského Srdca

18:00 h


30.04.2020

ŠTVRTOK  po 2. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Juraj a Jozef

Božského Srdca

18:00 h

† Školastika, Anton, súrodenci a rodičia

1.05.2020

PIATOK po 3.  Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

+ Marián, Michal a rodičia

2.05.02020

SOBOTA po 3. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Mária

3.05.2020

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie v rodine

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ján, rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:30 h

† Danka


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia