Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

28.06.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Ján a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

† z rodiny Ilavskej

Božského Srdca

9:00 h

za požehnanie pre prvoprijímajúce deti

Božského Srdca

11:15 h

† Rozália

Božského Srdca

16:00 h

† Anna a Július a starí rodičia  (Linčianska)

Božského Srdca

18:30 h

za farníkov

29.06.2020

PONDELOK –  PETER A PAVOL, APOŠTOLOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za farníkov

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Jozef

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Pavol

30.06.2020

UTOROK  13. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† súrodenci a rodičia

Božského Srdca

18:00 h


1.07.2020

STREDA 13. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora a Mareka

2.07.2020

ŠTVRTOK –  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Patríciu

3.07.2020

PIATOK –  SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h


4.07.02020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

5.07.2020

NEDEĽA – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h 

Úmysly sv. omši

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

22.06.2020

PONDELOK 12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, Ferdinand a Karol

Božského Srdca

18:00 h

† Anna, Rudolf a ich rodičia

23.06.2020

UTOROK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Peter, Milan a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

†  Margita, rodičia a Mária

24.06.2020

STREDA – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za dožitých 75 rokov – Emília a jej rodina

Božského Srdca

18:00 h

† Anton, Helena, Danica a Róbert

25.06.2020

ŠTVRTOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Terézia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

26.06.2020

PIATOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Jozef a Helena, dcéry Júlia a Alexia a zaťovia

Sv. Jozef

16:00 h

† Julián

Božského Srdca

18:00 h

† Rozália a rodičia

27.06.2020

SOBOTA 12. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Albín,  jeho súrodenci Kamila a Marian a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Marta, Ľubomír a rodičia

28.06.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Ján a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

† z rodiny Ilavskej

Božského Srdca

9:00 h

za prvoprijímajúce deti

Božského Srdca

11:15 h

† Rozália

Božského Srdca

16:00 h

† Anna a Július a starí rodičia  (Linčianska)

Božského Srdca

18:30 h

za farníkov


 

Úmysly sv. omši

14.06.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

Poďakovanie za úspešnú inžiniersku obhajobu

Božského Srdca

8:30 h

† Ladislav, Otília a Jozef  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena a † Drahomíra, Jarmila, Eva, Milan a Peter

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Pavlína a Alexander

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

15.06.2020

PONDELOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Václav a Helena a ich syn Václav

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

16.06.2020

UTOROK  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Ľuboš, Vladimír a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia Štefánia, Alojz a starí rodičia

17.06.2020

STREDA  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Alojz a Jozefína

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie pre Bohu známu osobu a deti

18.06.2020

ŠTVRTOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Emília a Vít

Božského Srdca

18:00 h


19.06.2020

PIATOK – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Margita a sestry s rodinami

Božského Srdca

18:00 h

† Juraj

20.06.2020

SOBOTA – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Ivana, Jozefa, Michala, Rastislava a ich deti s rodinami

Sv. Jozef

9:00 h

† Filoména Adamkovičová

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie, ochranu v práci a celej rodiny Petra a Márie

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

 

Úmysly sv. omši

7.06.2020

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Milan, Miroslav, rodičia a starí rodičia  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Kristína, Samuel a rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Roman, Helena a František

8.06.2020

PONDELOK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia Pavol a Adriena a syn Pavol

9.06.2020

UTOROK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Jozef a Uršuľa a ich synovia Jozef a Štefan

Božského Srdca

18:00 h


10.06.2020

STREDA  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia František a Marta a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


11.06.2020

ŠTVRTOK  – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Urban a Janka a † súrodenci Marta, Oľga a Milan

Božského Srdca

18:00 h


12.06.2020

PIATOK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Alojz, † Jordan a † starí rodičia Anna a Michal a Anna a Jozef

Sv. Jozef

16:00 h

† manžel František a jeho rodičia Jozef a Anna

Božského Srdca

18:00 h

† Rudolf

13.06.2020

SOBOTA  – Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, Irenej, Julián, Alfonzia a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Anton, Školastika, Anna, Rudolf  a rodičia

14.06.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Ladislav, Otília a Jozef  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena a † Drahomíra, Jarmila, Eva, Milan a Peter

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Pavlína a Alexander

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra


 

Úmysly sv. omši

31.05.2020

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Angela, Vincent a Zuzka (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie,  Božiu pomoc a požehnanie pre Brigitu a jej deti s rodinami

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h


1.06.2020

PONDELOK - PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, MATKY CIRKVI, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† Veronika a Michal a ich syn Vladislav

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Dominik a Anna

2.06.2020

UTOROK  9. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Štefan a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Mária, Ľudovít a rodičia

3.06.2020

STREDA  – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Róbert a Anastázia

Božského Srdca

18:00 h

† Alena

4.06.2020

ŠTVRTOK - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Anna, † Alfonz, Silvester a starí rodičia a † brat Vojtech, Pavlína a Alica

Božského Srdca

18:00 h


5.06.2020

PIATOK  – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

† súrodenci, rodičia a starí rodičia

6.06.02020

SOBOTA  – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Anton a jeho rodina

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef Ferenčík

7.06.2020

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Milan, Miroslav, rodičia a starí rodičia  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Kristína, Samuel a rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Roman, Helena a František


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia