Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

29.03.2020

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Mária a Michal

Linčianska

8:00 h

+ manžel Jozef a krstní rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

+ z rodiny Slezákovej a Križanovej

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Jozef

30.03.2020

PONDELOK po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Hedviga a Richard

31.03.2020

UTOROK  po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Alfonz a Františka, starí rodičia a brat Štefan

Božského Srdca

18:00 h

+ Igor

1.04.2020

STREDA po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

† Jozef a Mária, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Zita

2.04.2020

ŠTVRTOK po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

Mária, ďakovná sv. omša

Božského Srdca

18:00 h

† Koloman, Štefánia a Dušan

3.04.2020

PIATOK po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

16:00 h

†Melánia a Anton-rodičia, svokor Pavol, starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Irena a Emil

4.04.2020

SOBOTA po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové Bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária a Ernest, synovia Róbert a Ernest, vnuk Róbert

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef a Cecília Ostatník a rodičia

5.04.2020

KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

† Juraj

Linčianska

8:00 h

† Štefan, Mária a syn Ján

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Božena

Božského Srdca

18:30 h

poďakovanie za výročie sobáša Róberta a Terézie


 

Úmysly sv. omši

22.03.2020

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef, Anna, Jozef, Helena

Linčianska

8:00 h

+ Jozef, Margita, Jozef a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

Jana – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Michal

Božského Srdca

18:30 h

poďakovanie za 50 rokov života Romana(m)

23.03.2020

PONDELOK po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef

Božského Srdca

18:00 h

+ kňaz Branislav

24.03.2020

UTOROK  po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ z rodiny Vaculovej a Stadekovej

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Margita a Ernestína

25.03.2020

STREDA -  ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ starí rodičia Imrich a Filoména a Michal a Anna

Božského Srdca

18:00 h

+ Tibor a Karol

26.03.2020

ŠTVRTOK  po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

dcéra Erika, vnúčatá Michal, Katarína a Matúško – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ Zuzana

27.03.2020

PIATOK  po 4. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Ján, rodičia Štefan a Mária a všetci + príbuzní a priatelia z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

+ Helena a Ľudvika

Božského Srdca

18:00 h

+ Ambróz

28.03.2020

SOBOTA po 4. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ syn Jaroslav, manžel Jaroslav a + Štefan, Mária a Viktor

Božského Srdca

18:00 h

+ Martina

29.03.2020

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Mária a Michal

Linčianska

8:00 h

+ manžel Jozef a krstní rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

+ z rodiny Slezákovej a Križanovej

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Jozef


 

Úmysly sv. omši

15.03.2020

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Viliam

Linčianska

8:00 h

+ manžel Anton

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Jozef, brat Jozef a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ rodičia Rudolf a Jozefa(ž) a otec Štefan

Božského Srdca

18:30 h

+ Bernardína, Jozef a starí rodičia

16.03.2020

PONDELOK po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Mária, Jozef a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Vincent a Emília, brat Štefan a sestra Štefánia

17.03.2020

UTOROK  po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Johana a Anton

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Jozef a Helena, dcéry Júlia a Alexia a zaťovia

Sv. Jozef

18:00 h

Jozef s rodinou – ďakovná svätá omša

18.03.2020

STREDA  po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Mária

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Jozef a Mária

Sv. Jozef

18:00 h

Jozef s rodinou – ďakovná svätá omša

19.03.2020

ŠTVRTOK - SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Jozefa

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Jozef a jeho rodičia František a Anna

Sv. Jozef

18:00 h

Jozef s rodinou – ďakovná svätá omša

20.03.2020

PIATOK  po 3. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Ivan a jeho rodičia Michal a Mária

Sv. Jozef

16:00 h

+ Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Barbora a Ján

21.03.2020

SOBOTA  po 3. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Róbert

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Gejza a Alojzia

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária a Ján

22.03.2020

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef, Anna, Jozef, Helena

Linčianska

8:00 h

+ Jozef, Margita, Jozef a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

Jana – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Michal

Božského Srdca

18:30 h

poďakovanie za 50 rokov života Romana(m)


 

Úmysly sv. omši

8.03.2020

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ rodičia Jozef, Mária, Oto a Milan

Linčianska

8:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana, Máriu, deti a vnúčatá

Sv. Jozef

9:00 h

za šťastný pôrod, zdravie a požehnanie pre matku a dieťa a Božiu pomoc pre celú rodinu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Anna a Lukáš

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja

9.03.2020

PONDELOK  po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Richard a Františka, starí rodičia z oboch strán a sestra Albína

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie pre rodinu

10.03.2020

UTOROK  po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia František a Františka, ich syn Dominik a starí a prastarí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef

11.03.2020

STREDA  po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Matky Božej pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za spásu duší zomrelých z rodiny Šarišskej a Múdrej

12.03.2020

ŠTVRTOK  po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

prosba o živú vieru pre Luciu a jej deti a obrátenie Martina

Božského Srdca

18:00 h

+ Aladár a Mária, Imrich a Anna

13.03.2020

PIATOK  po 2. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária a Pavol

Sv. Jozef

16:00 h

+ Jozef a Tatiana

Božského Srdca

18:00 h

+ Cyril a rodičia

14.03.2020

SOBOTA  po 2. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

+ Štefánia a Ján, Štefánia a Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za dobrodenia pre živých členov rodiny Vyskočovej a prosba o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších rokov

Božského Srdca

18:00 h

+ Krstní rodičia a rodina Vlhová

15.03.2020

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Viliam

Linčianska

8:00 h

+ manžel Anton

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Jozef, brat Jozef a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ rodičia Rudolf a Jozefa(ž) a otec Štefan

Božského Srdca

18:30 h

+ Bernardína, Jozef a starí rodičia


 

Úmysly sv. omši

1.03.2020

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Andrej, Melánia a rodičia

Linčianska

8:00 h

+ Ján, Mária a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Peter, Jozef, Hilda, Stanislav, Ernestína a rodičia Jozef a Anna

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a celú rodinu

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku

2.03.2020

PONDELOK  po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za Ružencové bratstvo

Božského Srdca

18:00 h

+ páter Urban

3.03.2020

UTOROK  po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ľudovít a Mária a Jozef a Antónia

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna Kostyalová a Terézia Krupová

4.03.2020

STREDA  po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ladislav a Emília a brat Ladislav

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

5.03.2020

ŠTVRTOK po 1. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

Margita – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

Za zdravie, Božie požehnanie pre členov rodiny Šarišskej

6.03.2020

PIATOK  po 1. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

+ Juraj a Rastislav, Tulipánci

7.03.02020

SOBOTA  po 1. pôstnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

Za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Michal a Simeon

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozefína a Michal

8.03.2020

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ rodičia Jozef, Mária, Oto a Milan

Linčianska

8:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana, Máriu, deti a vnúčatá

Sv. Jozef

9:00 h

za šťastný pôrod, zdravie a požehnanie pre matku a dieťa a Božiu pomoc pre celú rodinu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Anna a Lukáš

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia