Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

16.02.2020

NEDEĽA – ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef, Štefánia a ich rodičia

Linčianska

8:00 h

+ František a Janka

Sv. Jozef

9:00 h

Tomáš -  ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Františka (ž)

Božského Srdca

18:30 h

+ František Štrbo

17.02.2020

PONDELOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Eva (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Jarolína

18.02.2020

UTOROK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Ľubomíra -  ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

+ František, Viktoria a Peter

19.02.2020

STREDA – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefánia a Štefan a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ Vladimír, Mária a Karol

20.02.2020

ŠTVRTOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Anna a František a starí rodičia Mária a Pavol

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna

21.02.2020

PIATOK – 6. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Václav a Helena a ich syn Václav

Sv. Jozef

16:00 h

+ Mária, Irenej, Alfonzia a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Anton, Školastíka, súrodenci a rodičia

22.02.2020

SOBOTA

Božského Srdca

7:00 h

+ Michal

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia František a Rozália, ich dcéra Gabriela a zať Rudolf

Božského Srdca

18:00 h

+ Gejza a Valéria

23.02.2020

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

Linčianska

8:00 h

+ František a Mário

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Helena a Štefan, Katarína a Anton a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

+ Manžel Karol a Mária


 

Úmysly sv omši

9.02.2020

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Linčianska

8:00 h

+ rodičia a Matilda

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Karol a Mária a ich dcéra Lýdia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ján a Janka

Božského Srdca

18:30 h

+ Anna

10.02.2020

PONDELOK –  sv. Školastíky, panny

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Miroslav a jeho rodičia Emília a Augustín

Božského Srdca

18:00 h

+ Oľga, Július a ich rodičia

11.02.2020

UTOROK – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Sv. Jozef

9:00 h

+ Vladimír

Božského Srdca

18:00 h

+ krstní rodičia a starí rodičia

12.02.2020

STREDA – 5. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Anna

Božského Srdca

18:00 h

+ Školastíka, Anton, súrodenci a rodičia

13.02.2020

ŠTVRTOK – 5. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ manžel Štefan, rodičia Alojz a Terézia a brat Rudolf

Božského Srdca

18:00 h

+ Stanislav, Michal a Filoména

14.02.2020

PIATOK  – 5. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Zuzana – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

16:00 h

+ Tatiana (10. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia Vojtech, Irena a ich syn Vojtech a manželka Štefánia

15.02.2020

SOBOTA  –  Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Eugen

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Ján a Helena a brat Pavol

Božského Srdca

18:00 h

+ Anna, František, Viliam a starí rodičia

16.02.2020

NEDEĽA – ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Jozef, Štefánia a ich rodičia

Linčianska

8:00 h

+ František a Janka

Sv. Jozef

9:00 h

Tomáš -  ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Františka (ž)

Božského Srdca

18:30 h

+ František Štrbo


 

Úmysly sv. omši

2.02.2020

NEDEĽA – OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Agnešu

Linčianska

8:00 h

+ František a Helena

Sv. Jozef

9:00 h

+ Milan a Mária

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ľubomír Ferčák

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Anna

3.02.2020

PONDELOK – 4. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Alžbeta a rodičia

4.02.2020

UTOROK – 4. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Eva

Božského Srdca

18:00 h

+ Dušan, Jozef a rodičia

5.02.2020

STREDA – Sv. Agáty, panny a mučenice

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

+ Mária, Mikuláš, Emília a Timotej

6.02.2020

ŠTVRTOK – Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária

Božského Srdca

18:00 h

+ Vlasta

7.02.2020

PIATOK – 4. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ferdinand a Matilda a ich rodičia Angela a Jozef, Štefan a Bernardína

Sv. Jozef

16:00 h

+ rodičia Emília a Ján a ich starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

+ za rodičov Máriu a Karola

8.02.02020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Leon

Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefánia (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

+ Rozália, Matúš a starí rodičia

9.02.2020

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Linčianska

8:00 h

+ rodičia a Matilda

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodičia Karol a Mária a ich dcéra Lýdia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ján a Janka

Božského Srdca

18:30 h

+ Anna


 

Úmysly sv. omši

26.01.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

† manžela Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

† Milan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Štefan

27.01.2020

PONDELOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Alfonzia, Irenej, Mária a rodičia

Božského Srdca

18:00 h


28.01.2020

UTOROK – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Štefan a Mária

Božského Srdca

18:00 h


29.01.2020

STREDA – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Reného

Božského Srdca

18:00 h


30.01.2020

ŠTVRTOK – 3. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Vincencia, Ján, Ivan

Božského Srdca

18:00 h


31.01.2019

PIATOK – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Emil, Viktor, Rozália, Jozef a Karolína

1.02.2020

SOBOTA –  – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za vyslyšanie prosby

2.02.2020

NEDEĽA – OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Agnešu

Linčianska

8:00 h

† František a Helena

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Ľubomír Ferčák

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan a Anna


 

Úmysly sv. omší

19.01.2020

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

rodičia Jozef a Františka

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Cyprián a Valéria a starí rodičia Dominik a Cecília

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

Jozef a rodina

Božského Srdca

18:30 h


20.01.2020

PONDELOK - Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kulifajovú

Božského Srdca

18:00 h


21.01.2020

UTOROK – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

Marek a Rozália, sestra Eva a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


22.01.2020

STREDA – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Margita a Štefan a † František

Božského Srdca

18:00 h

Silvester, Mária a rodičia z oboch strán

23.01.2020

ŠTVRTOK – 2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

rodičia Mária a Štefan, manžel Ján a † z rodiny Sedláčkovej, Friedlovej a Svatovej

Božského Srdca

18:00 h

Margita a Petronela

24.01.2020

PIATOK – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi , spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie od Veroniky a Kataríny

Sv. Jozef

16:00 h

rodičia Ľubomír a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


25.01.2020

SOBOTA – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

Andrej a jeho rodičia

Božského Srdca

18:00 h

o požehnanie pre ľudí dobrej vôle

26.01.2020

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

manžela Jozef a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

Milan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

Štefan


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia