Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

2.08.02020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Maroša, Františka a Helenu

Božského Srdca

8:30 h

za † Radovana, Ladislava a Margitu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky kostolníka Jána a ich rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Júlianu a Valériu

3.08.02020

PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja

4.08.02020

UTOROK - svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a rodičov Františka a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 30 rokov spoločného života

5.08.2020

STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu a Róberta

6.08.2020

ŠTVRTOK Premenenie Pána, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Pavla

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila, Viktora, Rozáliu, Jozefa a Karolínu

7.08.2020

PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

Božského Srdca

18:00 h

za † manželku Vlastu, vnuka Taťka, rodičov a starých rodičov

8.08.2020

SOBOTA – Svätého Dominika, kňaza - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Lucku a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a zdravie Petra, Márie s deťmi

9.08.2020

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Helenu, Michala, bratov Ivana, Mariána, Ota a † z rodiny

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Štefana, Alojza, rodičov a starých rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú


 

Úmysly sv. omší

26.07.2020

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Anna a Peter

Sv. Jozef

9:00 h

† Ján, Barbora a syn Štefan

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:30 h


27.07.2020

PONDELOK – sv. Gorazda, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Ružena a ich rodičia a súrodenci z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozefína a Karol

28.07.2020

UTOROK 17. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia František a Františka, ich syn Dominik, starí a prastarí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


29.07.2020

STREDA - sv. Marty

Sv. Jozef

9:00 h

† krstní rodičia Anna a Rudolf

Božského Srdca

18:00 h


30.07.2020

ŠTVRTOK - bl. Zdenky Schelingovej

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Konštantín

Božského Srdca

18:00 h


31.07.2020

PIATOK - sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vladimír a jeho dcéra Božena

Božského Srdca

18:00 h


1.08.2020

SOBOTA – sv. Alfonza Máriude Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h


2.08.2020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:30 h 

Úmysly sv. omší

19.07.2020

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† rodina Bačíková a Lackovičová

Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Vít a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Karol

20.07.2020

PONDELOK 16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Pavol a Anna a † Jozef a Terézia

Božského Srdca

18:00 h

† Ján

21.07.2020

UTOROK  16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

† Anna

22.07.2020

STREDA – Sv. Márie Magdalény, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Slovákovú a Machovú

Božského Srdca

18:00 h

† Mária

23.07.2020

ŠTVRTOK  –  SV. BRIGITY, REHOĹNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† rodina Sýkorová

Božského Srdca

18:00 h

za dary Božej milosti a uzdravenie pre Teofila

24.07.2020

PIATOK  16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Mária a František a ich syn František

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Radoslava a za jeho rodičov

25.07.2020

SOBOTA - SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

† Ján

Sv. Jozef

9:00 h

† Vladimír, rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:00 h

† Martina a Karol

26.07.2020

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre Annu

Božského Srdca

8:30 h

† Anna a Peter

Sv. Jozef

9:00 h

† Ján, Barbora a syn Štefan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Jozef a Mária


 

Úmysly sv. omši

12.07.2020

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† rodičov Ján a Katarína a sestra Marianna

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan

13.07.2020

PONDELOK 15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† svatovci Jozef a Mária a ich deti Pavol a Mária

Božského Srdca

18:00 h

† Kamila Grománová

14.07.2020

UTOROK  15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Alojz a svat Jozef

Božského Srdca

18:00 h

† Ferdinand, Marta, rodičia a súrodenci

15.07.2020

STREDA  15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Bohumír a jeho rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

16.07.2020

ŠTVRTOK - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a Helenu

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia, súrodenci a starí rodičia

17.07.2020

PIATOK – sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Štefánia a Jarolím

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia, Bernardína a Pavol a starí rodičia

18.07.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

† Helena, Viktor a Ján

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vladimír a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef, Katarína, Ľudovít a Emília

19.07.2020

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† rodina Bačíková a Lackovičová

Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Vít a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Karol


 

Úmysly sv. omši

5.07.2020

NEDEĽA – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


6.07.2020

PONDELOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† Alojz

7.07.2020

UTOROK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Karol a Helena a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Anna a Michal

8.07.2020

STREDA  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie Martina a jeho rodiny

Božského Srdca

18:00 h

† Vendelín, Katarína a  Štefan

9.07.2020

ŠTVRTOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Peter a Anna, ich deti Mária a Milan a vnuci Pavol a Marián

Božského Srdca

18:00 h


10.07.2020

PIATOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vincent a rodičia Vincent a Emília a ich deti Katarína a Štefan

Božského Srdca

18:00 h

† Janka a Karol

11.07.2020

SOBOTA  –  SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Jaroslav, syn Jaroslav a † Štefan, Mária a Viktor

Božského Srdca

18:00 h


12.07.2020

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† rodičov Ján a Katarína a sestra Marianna

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia