Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

6.09.2020

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Máriu

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela a jeho rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Petronelu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Rozáliu

Božského Srdca

18:30 h

za † Vlastu a Štefana

7.09.2020

PONDELOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, starých rodičov, brata Jaroslava a Etelu

8.09.2020

UTOROK - Narodenie Panny Márie, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za Eriku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a Ľudmilu a ich rodičov

9.09.2020

STREDA 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Editu a Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Viktora a rodičov

10.09.2020

ŠTVRTOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Františka a Martu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana, Štefániu a Štefana

11.09.2020

PIATOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † rodičov Félixa a Rozáliu, sestru Máriu, jej syna Jozefa a brata Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Emanuela, Jolanu a Oľgu

12.09.2020

SOBOTA Najsvätejšieho mena Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Emila

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z oboch strán

13.09.2020

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Ľudovíta a Brigitu

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefínu a Ernesta, Antona, Hedvigu, Štefana a Annu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Sandru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodinu Mordelovú


 

Úmysly sv. omší 30.08.2020

30.08.2020

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † súrodencov Jozefa a Aničku a ich zomrelých rodičov Vachových

Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu, Jána, Kamilu a Dezidera

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † manžela a otca Štefana Dojčanského a rodičov z oboch strán a za Božiu ochranu chorého syna Paľka

31.08.2020

PONDELOK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Drahomíru

Božského Srdca

18:00 h

na úmysel

1.09.2020

UTOROK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Antona – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu a Františka

2.09.2020

STREDA 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Pavla a Emíliu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu a Konštantína

3.09.2020

ŠTVRTOK - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Jána, Jozefa

4.09.2020

PIATOK 22. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Františka a  Magdalénu

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

na úmysel

5.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Bratstvo ružencové

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za dožitých 70 rokov života Jozefa Šipoša

6.09.2020

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Máriu

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela a jeho rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Petronelu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Rozáliu

Božského Srdca

18:30 h

za † Vlastu a Štefana


 

Úmysly sv. omši

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu

24.08.2020

PONDELOK – Svätého Bartolomeja, apoštola - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

25.08.2020

UTOROK  21. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ondreja a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Karila, Máriu, Anastáziu a rodičov

26.08.2020

STREDA - Panny Mária Čenstochovskej, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Augustína a rodičov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov

27.08.2020

ŠTVRTOK  - svätej Moniky - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava a jeho syna Branislava

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

28.08.2020

PIATOK  - svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Rudolfa (15. výročie) a manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

29.08.2020

SOBOTA - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † členku ružencového bratstva Oľgu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Anastáziu (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala a Jozefínu

30.08.2020

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu, Jána, Kamilu a Dezidera

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h 

Úmysly sv. omší

16.08.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Emília a manžel

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Ferdinanda, Petra, Pavla a Ľubomíra

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Ivana Slezáka

17.08.2020

PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Ondreja, Annu, synov s manželkami a vnuka s manželkou

18.08.2020

UTOROK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefínu, jej rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

19.08.2020

STREDA 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, ich syna Petra a dcéru Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Jozefa a ich rodičov

20.08.2020

ŠTVRTOK – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jaroslava a Ruženu, brata Jozefa a vnuka Róberta

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z obidvoch strán, ich † deti, Ruženu, brata Petra a zaťa Jána

21.08.2020

PIATOK - svätého Pia X., pápeža - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana a rodičov z oboch strán

22.08.2020

SOBOTA - Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Silvestra a Máriu, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jozefa

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu


 

Úmysly sv. omší na mesiac august 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC AUGUST 2020

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

KOSTOL SV. JOZEFA

1.08.02020

SOBOTA – svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu a Vladimíra, rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu a Pavlínu

2.08.02020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Maroša, Františka a Helenu

Božského Srdca

8:30 h

za † Radovana, Ladislava a Margitu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky kostolníka Jána a ich rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Julianu a Valériu

3.08.02020

PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre Juraja

4.08.02020

UTOROK - svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a rodičov Františka a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 30 rokov spoločného života

5.08.2020

STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu a Róberta

6.08.2020

ŠTVRTOK Premenenie Pána, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Pavla

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila, Viktora, Rozáliu, Jozefa a Karolínu

7.08.2020

PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

Božského Srdca

18:00 h

za † manželku Vlastu, vnuka Paťka, rodičov a starých rodičov

8.08.2020

SOBOTA – Svätého Dominika, kňaza - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Lucku a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a rodine Petra, Márie s deťmi

9.08.2020

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Helenu a Michala, bratov Ivana, Mariána, Ota a † z rodiny

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Štefana, Alojza, rodičov a starých rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

10.08.2020

PONDELOK Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Kornela

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie a poďakovanie za 70 rokov života pre Máriu

11.08.2020

UTOROK Svätej Kláry, panny - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Tomáša a Martu a dcéru Annu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie, ochranu Ducha Svätého pre deti s rodinami

12.08.2020

STREDA 19. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie pre peších pútnikov

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, súrodencov: Ingridu a Viliama

13.08.2020

ŠTVRTOK 19. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov a brata Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Spišákových a Hrušovských

14.08.2020

PIATOK - Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Juliána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku a Jozefa

15.08.2020

SOBOTA – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu, Dušana a Ľudmilu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Júliusa a Antóniu, ich rodičov, ich deti Jaroslava, Vilmu, Tibora a za † Ivana a Antona

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Viliama, Františka a Miroslava a starých rodičov

16.08.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Emília a manžel

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Ferdinanda, Petra, Pavla a Ľubomíra

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Ivana Slezáka

17.08.2020

PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Ondreja, Annu, synov s manželkami a vnuka s manželkou

18.08.2020

UTOROK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefínu, jej rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

19.08.2020

STREDA 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, ich syna Petra a dcéru Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Jozefa a ich rodičov

20.08.2020

ŠTVRTOK – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jaroslava a Ruženu, brata Jozefa a vnuka Róberta

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z obidvoch strán, ich † deti, Ruženu, brata Petra a zaťa Jána

21.08.2020

PIATOK - svätého Pia X., pápeža - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana a rodičov z oboch strán

22.08.2020

SOBOTA - Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Silvestra a Máriu, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jozefa

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu

24.08.2020

PONDELOK – Svätého Bartolomeja, apoštola - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

25.08.2020

UTOROK 21. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ondreja a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Karola, Máriu, Anastáziu a rodičov

26.08.2020

STREDA - Panny Mária Čenstochovskej, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Augustína a rodičov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov

27.08.2020

ŠTVRTOK - svätej Moniky - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava a jeho syna Branislava

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

28.08.2020

PIATOK - svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Rudolfa (15. výročie) a manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

29.08.2020

SOBOTA - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † členku ružencového bratstva Oľgu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Anastáziu (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala a Jozefínu

30.08.2020

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu, Jána, Kamilu a Dezidera

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


31.08.2020

PONDELOK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Drahomíru

Božského Srdca

18:00 h 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia