Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

12.07.2020

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† rodičov Ján a Katarína a sestra Marianna

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan

13.07.2020

PONDELOK 15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† svatovci Jozef a Mária a ich deti Pavol a Mária

Božského Srdca

18:00 h

† Kamila Grománová

14.07.2020

UTOROK  15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Alojz a svat Jozef

Božského Srdca

18:00 h

† Ferdinand, Marta, rodičia a súrodenci

15.07.2020

STREDA  15. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Bohumír a jeho rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

16.07.2020

ŠTVRTOK - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Michala a Helenu

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia, súrodenci a starí rodičia

17.07.2020

PIATOK – sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Štefánia a Jarolím

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia, Bernardína a Pavol a starí rodičia

18.07.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

† Helena, Viktor a Ján

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vladimír a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef, Katarína, Ľudovít a Emília

19.07.2020

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† rodina Bačíková a Lackovičová

Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Vít a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Karol


 

Úmysly sv. omši

5.07.2020

NEDEĽA – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


6.07.2020

PONDELOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† Alojz

7.07.2020

UTOROK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Karol a Helena a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Anna a Michal

8.07.2020

STREDA  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie Martina a jeho rodiny

Božského Srdca

18:00 h

† Vendelín, Katarína a  Štefan

9.07.2020

ŠTVRTOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Peter a Anna, ich deti Mária a Milan a vnuci Pavol a Marián

Božského Srdca

18:00 h


10.07.2020

PIATOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vincent a rodičia Vincent a Emília a ich deti Katarína a Štefan

Božského Srdca

18:00 h

† Janka a Karol

11.07.2020

SOBOTA  –  SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Jaroslav, syn Jaroslav a † Štefan, Mária a Viktor

Božského Srdca

18:00 h


12.07.2020

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† rodičov Ján a Katarína a sestra Marianna

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan


 

Úmysly sv. omši

28.06.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Ján a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

† z rodiny Ilavskej

Božského Srdca

9:00 h

za požehnanie pre prvoprijímajúce deti

Božského Srdca

11:15 h

† Rozália

Božského Srdca

16:00 h

† Anna a Július a starí rodičia  (Linčianska)

Božského Srdca

18:30 h

za farníkov

29.06.2020

PONDELOK –  PETER A PAVOL, APOŠTOLOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za farníkov

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Jozef

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Pavol

30.06.2020

UTOROK  13. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† súrodenci a rodičia

Božského Srdca

18:00 h


1.07.2020

STREDA 13. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora a Mareka

2.07.2020

ŠTVRTOK –  NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Patríciu

3.07.2020

PIATOK –  SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h


4.07.02020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

5.07.2020

NEDEĽA – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h 

Úmysly sv. omši

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

22.06.2020

PONDELOK 12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, Ferdinand a Karol

Božského Srdca

18:00 h

† Anna, Rudolf a ich rodičia

23.06.2020

UTOROK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Peter, Milan a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

†  Margita, rodičia a Mária

24.06.2020

STREDA – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za dožitých 75 rokov – Emília a jej rodina

Božského Srdca

18:00 h

† Anton, Helena, Danica a Róbert

25.06.2020

ŠTVRTOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Terézia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

26.06.2020

PIATOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Jozef a Helena, dcéry Júlia a Alexia a zaťovia

Sv. Jozef

16:00 h

† Julián

Božského Srdca

18:00 h

† Rozália a rodičia

27.06.2020

SOBOTA 12. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Albín,  jeho súrodenci Kamila a Marian a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Marta, Ľubomír a rodičia

28.06.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Ján a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

† z rodiny Ilavskej

Božského Srdca

9:00 h

za prvoprijímajúce deti

Božského Srdca

11:15 h

† Rozália

Božského Srdca

16:00 h

† Anna a Július a starí rodičia  (Linčianska)

Božského Srdca

18:30 h

za farníkov


 

Úmysly sv. omši

14.06.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

Poďakovanie za úspešnú inžiniersku obhajobu

Božského Srdca

8:30 h

† Ladislav, Otília a Jozef  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena a † Drahomíra, Jarmila, Eva, Milan a Peter

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Pavlína a Alexander

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

15.06.2020

PONDELOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Václav a Helena a ich syn Václav

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

16.06.2020

UTOROK  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Ľuboš, Vladimír a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia Štefánia, Alojz a starí rodičia

17.06.2020

STREDA  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Alojz a Jozefína

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie pre Bohu známu osobu a deti

18.06.2020

ŠTVRTOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Emília a Vít

Božského Srdca

18:00 h


19.06.2020

PIATOK – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Margita a sestry s rodinami

Božského Srdca

18:00 h

† Juraj

20.06.2020

SOBOTA – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Ivana, Jozefa, Michala, Rastislava a ich deti s rodinami

Sv. Jozef

9:00 h

† Filoména Adamkovičová

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie, ochranu v práci a celej rodiny Petra a Márie

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia