Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omši

11.10.2020

DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov a súrodencov  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie pre rodinu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Evu, Igora, Františka a rodičov

12.10.2020

PONDELOK  28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Margitu a  za † Františka

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov z oboch strán

13.10.2020

UTOROK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eugena a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Vladimíra

14.10.2020

STREDA 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Jozefa, Janku, Teréziu a Dezidera – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu

15.10.2020

ŠTVRTOK-  Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Alfonza a Františku a starých rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Víta

16.10.2020

PIATOK 28. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa a Máriu

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Štefana, rodičov z oboch strán, súrodencov a krstnú mamu Františku

Božského Srdca

18:00 h

za † brata Tibora

17.10.2020

SOBOTA –  sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † Viktora, Helenu a Štefániu

Sv. Jozef

9:00 h

za Stanislavu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:30 h

BIRMOVANIE

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a rodičov

18.10.2020

DVADSIATA DEVIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, svokrovcov a švagrovcov a sestry Editku a Helenku

Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu a Jána a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Apolóniu, Františka, Augustína a rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Gabrielu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Máriu a rodičov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

04.10.2020

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za  zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za Božiu pomoc a uzdravenie Márie a Štefana  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † dcéru Martinu, manžela Štefana, synovca Rastislava a ostatných z rodiny

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Gabrielu

05.10.2020

PONDELOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † Lýdiu, Mariána, Viliama, Katarínu, Františka a rodičov z oboch strán

06.10.2020

UTOROK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † mamu Máriu a otca Vojtecha a ich rodičov z oboch strán

07.10.2020

STREDA – Ružencovej Panny Márie, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Eriku

Božského Srdca

18:00 h

za † Emíliu a Gejzu

08.10.2020

ŠTVRTOK 27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Annu a bratov Dušana, Miroslava, Stanislava a Štefana

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala

09.10.2020

PIATOK  27. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Martu

Sv. Jozef

16:00 h

za Františka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu

10.10.2020

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za † otca Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Emíliu a  za † súrodencov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † syna Jaroslava a starých rodičov z oboch strán

11.10.2020

DVADSIATA ÔSMA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov a súrodencov  (Linčianska)

Sv. Jozef

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie pre rodinu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Evu, Igora, Františka a rodičov


 

Úmysly sv. omši

27.09.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, bratov a sestry

Božského Srdca

8:30 h

za † Annu, Dominika, Pavla a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie synov a vnukov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

28.09.2020

PONDELOK 26. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za dar viery a spásy pre rodiny: Milana, Jozefíny, Ivana a Jozefa

29.09.2020

UTOROK – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, Sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Pavla a Adrianu a syna Pavla

30.09.2020

STREDA – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu – 2. výročie smrti

1.10.2020

ŠTVRTOK – Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Martu (2. Výročie smrti)

02.10.2020

PIATOK  – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za Bratstvo anjelov strážcov

03.10.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu a Štefana

4.10.2020

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za Božiu pomoc a uzdravenie Márie a Štefana (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † dcéru Martinu, manžela Štefana a syna Rastislava a ostatných z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za † Gabrielu


 

Úmysly sv. omši

20.09.2020

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Juraja a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefa a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Irenu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za  zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa a Máriu

21.09.2020

PONDELOK - SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ľudovíta a Sidóniu, súrodencov, švagrinú a švagrov

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a rodičov z oboch strán

22.09.2020

UTOROK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † bratov Jána a Petra, švagriné Sidóniu a Alojziu a rodičov Štefana a Amáliu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a rodinách Jozefa a detí

23.09.2020

STREDA – sv. Pia z Pietreciny, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za sestry Paulínu a Zdenku – poďakovanie za 65 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, súrodencov Ingridu a Viliama

24.09.2020

ŠTVRTOK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Alfonziu, Ireneja, Juliána a rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Katarínu a Františka a súrodencov a rodinu Rigovú a Šipošovú

25.09.2020

PIATOK 25. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jarolíma a Štefániu a starých rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Jána a rodičov Michala a Alžbetu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a rodičov

26.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie hriešnikov a za duše, na ktoré si nikto nespomína

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Tibora a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Emíliu a Ladislava

27.09.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, bratov a sestry

Božského Srdca

8:30 h

za † Annu, Dominika, Pavla a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie synov a vnukov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa


 

Úmysly sv. omši

13.09.2020

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Ľudovíta a Brigitu

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefínu a Ernesta, Antona, Hedvigu a Štefana a Annu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Sandru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodinu Mordelovú

14.09.2020

PONDELOK - POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava

Božského Srdca

18:00 h

za † Vincenta, Annu a Petra

15.09.2020

UTOROK - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA,    slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Magdalénu, Františka, Viliama, Máriu a ich syna

Božského Srdca

8:30 h

za †  súrodencov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Máriu, Cypriána a Miroslava

16.09.2020

STREDA - sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Johanu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Magdalénu, Jozefa a Róberta

17.09.2020

ŠTVRTOK 24. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a Pavla

18.09.2020

PIATOK 24. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Richarda a Jozefínu

Sv. Jozef

16:00 h

za † manžela Rudolfa a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu

19.09.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za zmierenie sa s Nebeským Otcom aj v hodine smrti za ťažko chorých manželov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Cecíliu a za † Františku

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Ľudovíta a Emíliu

20.09.2020

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Juraja a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefa a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Irenu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za  zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa a Máriu


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia