Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

16.08.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Emília a manžel

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Ferdinanda, Petra, Pavla a Ľubomíra

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Ivana Slezáka

17.08.2020

PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Ondreja, Annu, synov s manželkami a vnuka s manželkou

18.08.2020

UTOROK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefínu, jej rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

19.08.2020

STREDA 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, ich syna Petra a dcéru Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Jozefa a ich rodičov

20.08.2020

ŠTVRTOK – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jaroslava a Ruženu, brata Jozefa a vnuka Róberta

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z obidvoch strán, ich † deti, Ruženu, brata Petra a zaťa Jána

21.08.2020

PIATOK - svätého Pia X., pápeža - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana a rodičov z oboch strán

22.08.2020

SOBOTA - Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Silvestra a Máriu, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jozefa

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu


 

Úmysly sv. omší na mesiac august 2020

ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA MESIAC AUGUST 2020

FARNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO TRNAVA – TULIPÁN

KOSTOL SV. JOZEFA

1.08.02020

SOBOTA – svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu a Vladimíra, rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu a Pavlínu

2.08.02020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Maroša, Františka a Helenu

Božského Srdca

8:30 h

za † Radovana, Ladislava a Margitu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky kostolníka Jána a ich rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Julianu a Valériu

3.08.02020

PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie, Božie požehnanie pre Juraja

4.08.02020

UTOROK - svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a rodičov Františka a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 30 rokov spoločného života

5.08.2020

STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu a Róberta

6.08.2020

ŠTVRTOK Premenenie Pána, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Pavla

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila, Viktora, Rozáliu, Jozefa a Karolínu

7.08.2020

PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

Božského Srdca

18:00 h

za † manželku Vlastu, vnuka Paťka, rodičov a starých rodičov

8.08.2020

SOBOTA – Svätého Dominika, kňaza - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Lucku a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a rodine Petra, Márie s deťmi

9.08.2020

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Helenu a Michala, bratov Ivana, Mariána, Ota a † z rodiny

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Štefana, Alojza, rodičov a starých rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

10.08.2020

PONDELOK Svätého Vavrinca, diakona a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Kornela

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie a poďakovanie za 70 rokov života pre Máriu

11.08.2020

UTOROK Svätej Kláry, panny - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Tomáša a Martu a dcéru Annu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie, ochranu Ducha Svätého pre deti s rodinami

12.08.2020

STREDA 19. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za požehnanie pre peších pútnikov

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, súrodencov: Ingridu a Viliama

13.08.2020

ŠTVRTOK 19. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov a brata Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Spišákových a Hrušovských

14.08.2020

PIATOK - Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Juliána a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Vierku a Jozefa

15.08.2020

SOBOTA – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu, Dušana a Ľudmilu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Júliusa a Antóniu, ich rodičov, ich deti Jaroslava, Vilmu, Tibora a za † Ivana a Antona

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu, Viliama, Františka a Miroslava a starých rodičov

16.08.2020

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Emília a manžel

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Ferdinanda, Petra, Pavla a Ľubomíra

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie a Božiu pomoc v rodine

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Ivana Slezáka

17.08.2020

PONDELOK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Ondreja, Annu, synov s manželkami a vnuka s manželkou

18.08.2020

UTOROK 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefínu, jej rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, sestru Máriu a rodičov

19.08.2020

STREDA 20. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Helenu, ich syna Petra a dcéru Helenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Jozefa a ich rodičov

20.08.2020

ŠTVRTOK – Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jaroslava a Ruženu, brata Jozefa a vnuka Róberta

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z obidvoch strán, ich † deti, Ruženu, brata Petra a zaťa Jána

21.08.2020

PIATOK - svätého Pia X., pápeža - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana a rodičov z oboch strán

22.08.2020

SOBOTA - Panny Márie Kráľovnej - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Antona

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Silvestra a Máriu, brata Jozefa a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu a Jozefa

23.08.2020

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za † Margitu, Titusa a vnuka Martina

Božského Srdca

8:30 h

za † Dušana, Ľudmilu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za Hermínu s rodinou

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Zuzanu

24.08.2020

PONDELOK – Svätého Bartolomeja, apoštola - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie hriešnikov a za Božie milosrdenstvo pre Bohu známu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

25.08.2020

UTOROK 21. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ondreja a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

za † Karola, Máriu, Anastáziu a rodičov

26.08.2020

STREDA - Panny Mária Čenstochovskej, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Augustína a rodičov a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov

27.08.2020

ŠTVRTOK - svätej Moniky - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Miroslava a jeho syna Branislava

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

28.08.2020

PIATOK - svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Rudolfa (15. výročie) a manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa

29.08.2020

SOBOTA - Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za † členku ružencového bratstva Oľgu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Anastáziu (1. výročie)

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala a Jozefínu

30.08.2020

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Demetera, Júliu, Jána, Kamilu a Dezidera

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


31.08.2020

PONDELOK 22. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Drahomíru

Božského Srdca

18:00 h 

Úmysly sv. omší

2.08.02020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Jozefa, Katarínu, Maroša, Františka a Helenu

Božského Srdca

8:30 h

za † Radovana, Ladislava a Margitu

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov a vnučky kostolníka Jána a ich rodiny

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za † Júlianu a Valériu

3.08.02020

PONDELOK 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja

4.08.02020

UTOROK - svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a rodičov Františka a Máriu

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za 30 rokov spoločného života

5.08.2020

STREDA 18. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu a Róberta

6.08.2020

ŠTVRTOK Premenenie Pána, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Pavla

Božského Srdca

18:00 h

za † Emila, Viktora, Rozáliu, Jozefa a Karolínu

7.08.2020

PIATOK 18. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Antona

Božského Srdca

18:00 h

za † manželku Vlastu, vnuka Taťka, rodičov a starých rodičov

8.08.2020

SOBOTA – Svätého Dominika, kňaza - spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Lucku a jej rodinu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie a ochranu v práci a zdravie Petra, Márie s deťmi

9.08.2020

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Helenu, Michala, bratov Ivana, Mariána, Ota a † z rodiny

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Štefana, Alojza, rodičov a starých rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu milosť pre rodinu Škutovú


 

Úmysly sv. omší

26.07.2020

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Anna a Peter

Sv. Jozef

9:00 h

† Ján, Barbora a syn Štefan

Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:30 h


27.07.2020

PONDELOK – sv. Gorazda, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Ružena a ich rodičia a súrodenci z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozefína a Karol

28.07.2020

UTOROK 17. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia František a Františka, ich syn Dominik, starí a prastarí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


29.07.2020

STREDA - sv. Marty

Sv. Jozef

9:00 h

† krstní rodičia Anna a Rudolf

Božského Srdca

18:00 h


30.07.2020

ŠTVRTOK - bl. Zdenky Schelingovej

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Konštantín

Božského Srdca

18:00 h


31.07.2020

PIATOK - sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vladimír a jeho dcéra Božena

Božského Srdca

18:00 h


1.08.2020

SOBOTA – sv. Alfonza Máriude Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h


2.08.2020

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h


Božského Srdca

18:30 h 

Úmysly sv. omší

19.07.2020

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† rodina Bačíková a Lackovičová

Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Vít a Mária a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Karol

20.07.2020

PONDELOK 16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Pavol a Anna a † Jozef a Terézia

Božského Srdca

18:00 h

† Ján

21.07.2020

UTOROK  16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

† Anna

22.07.2020

STREDA – Sv. Márie Magdalény, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Slovákovú a Machovú

Božského Srdca

18:00 h

† Mária

23.07.2020

ŠTVRTOK  –  SV. BRIGITY, REHOĹNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

† rodina Sýkorová

Božského Srdca

18:00 h

za dary Božej milosti a uzdravenie pre Teofila

24.07.2020

PIATOK  16. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Mária a František a ich syn František

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Radoslava a za jeho rodičov

25.07.2020

SOBOTA - SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

† Ján

Sv. Jozef

9:00 h

† Vladimír, rodičia a súrodenci

Božského Srdca

18:00 h

† Martina a Karol

26.07.2020

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -  SV. JOACHIMA A ANNY

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre Annu

Božského Srdca

8:30 h

† Anna a Peter

Sv. Jozef

9:00 h

† Ján, Barbora a syn Štefan

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Jozef a Mária


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia