Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry z kongregácie sv. Kría Speciosu a Beatismu

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava

28.12.2020

PONDELOK

Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ladislava a Emíliu

Božského Srdca

18:00 h

za † Martina, Teréziu a starých rodičov z oboch strán

29.12.2020

UTOROK

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Mareka a Rozáliu, sestru Evu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Michala, Alexia a ich rodičov

30.12.2020

STREDA

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za Dávida a Sofiu - ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Ľudovíta, Máriu a rodičov

31.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Silvestra I., pápeža

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

16:00 h

Ďakovná

1.01.2021

PIATOK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za požehnanie a pomoc v práci a štúdiu pre deti s rodinami

2.01.2021

SOBOTA

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

 

3.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Máriu, Radovana a Eliasa

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za dar viery pre Danielu


 

Úmysly sv. omši

20.12.2020

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za súrodencov s rodinami

Sv. Jozef

8:00 h

za † Janku

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Jaroslava a Emíliu (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Adamka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Viliama

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jolanu

21.12.2020

PONDELOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Viliama, Rozáliu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rehoľnú sestru Máriu - Blandínu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Oľgu a Antona

22.12.2020

UTOROK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Karola a Helenu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a Rozáriu a rodičov

23.12.2020

STREDA

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Júliusa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za † členov z rodiny Lalinských

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jána a Máriu Orlických

24.12.2020

ŠTVRTOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † kňaza Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

24:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

24:00 h

za zdravie a Božiu pomoc

25.12.2020

PIATOK

NARODENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Agnesu a súrodencov

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h


Sv. Jozef

9:00 h

za Alžbetu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Viliama, Magdalénu, Františka a syna Františka

26.12.2020

SOBOTA

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Františka (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Štefana, Matildu, Vincenta a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za † súrodencov Máriu, Miroslava, Jozefínu a Emíliu

Božského Srdca

11:15 h

za † Vendelina

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Miroslava a rodičov z oboch strán

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry sv. Kríža: Speciosu a Beatisimu

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava


 

Úmysly sv. omši

13.12.2020

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Jozefa, súrodencov a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † pátra Stanislava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Lujzu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † súrodencov z oboch strán

14.12.2020

PONDELOK

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

za † Agnesu

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Ferdinanda a jeho rodičov Viktora a Alžbetu

Božského Srdca

18:00 h

za † Gabrielu

15.12.2020

UTOROK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za 25 rokov Modlitieb matiek

Božského Srdca

18:00 h

za † Gabrielu

16.12.2020

STREDA

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Matúška a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h


17.12.2020

ŠTVRTOK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Gejzu

Božského Srdca

18:00 h

za nedožité 70. narodeniny Víta

18.12.2020

PIATOK

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

Sv. Jozef

9:00 h

za Zuzanu a jej dcéry s rodinami - ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:00 h


19.12.2020

SOBOTA

3. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † Annu

Božského Srdca

18:00 h


20.12.2020

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Jaroslava a Emíliu (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Adamka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jolanu


 

Úmysly sv. omši

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

na poďakovanie a Božiu pomoc pre Katarínu, Ivana a Ondreja

Sv. Jozef

8:00 h

za uzdravenie

Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Petra, Jozefa a Veroniku

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán

7.12.2020

PONDELOK

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambróza

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Čechovičovú a rodinu Peciarovú

8.12.2020

UTOROK

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Božského Srdca

6:40 h

za farníkov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Teréziu a ich † deti

Božského Srdca

18:00 h

za † Miroslava, Ladislava a Jaroslava

9.12.2020

STREDA

Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

Božského Srdca

6:40 h

K Duchu Svätému za zdravie, Božie požehnanie pre Veroniku

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Teréziu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Rastislava a Stanislava

10.12.2020

ŠTVRTOK

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej

Božského Srdca

6:40 h

za † Valenta, Annu a Jozefa

Sv. Jozef

9:00 h

za † Teréziu

Božského Srdca

18:00 h

za † Stanislava a Petra

11.12.2020

PIATOK

2. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Jozefa, Paulínu a Emila

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alojza a Evu a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † Máriu, Ireneja, Alfonziu a rodičov a  za † Juliána

Božského Srdca

18:00 h

za † Šinkovú Lenku

12.12.2020

SOBOTA

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

Božského Srdca

7:00 h

za † z Ružencového bratstva

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Františku a rodičov

13.12.2020

NEDEĽA

TRETIA ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Jozefa, súrodencov a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † pátra Stanislava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Lujzu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † súrodencov z oboch strán


 

Úmysly sv. omši

29.11.2020

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Františka, Alžbetu, Vavrinca a Helenu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eduarda a Magdalénu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za dožitých 70 narodenín

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Ľubomíra a rodičov z oboch strán

30.11.2020

PONDELOK

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a posilu v chorobe pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Mikuláša a Františku a syna Jozefa
1.12.2020

UTOROK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Emanuela a Jozefínu, manželku Elenu a svokra Ľudovíta

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej blízkych

2.12.2020

STREDA

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za † kňaza Jána a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Brenovskú a rodinu Gulišovú

3.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku a Eriku

Božského Srdca

18:00 h

za † Antona, Máriu, Félix a Antóniu

4.12.2020

PIATOK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Helenu a Ľudviku

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

5.12.2020

SOBOTA

Sv. Mikuláša, biskupa

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Máriu, Emila a Milana

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTALPanna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia