Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

21.03.2021

NEDEĽA

PIATA PÔSTNA

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov Františka, Ľudmilu a starých rodičov z oboch strán

22.03.2021

PONDELOK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Annu a Františka a za ostatných † z rodiny Klčovanskej

Božského Srdca

18:00 h

za † Michala, Margitu, Magdalénu a Rozáliu

23.03.2021

UTOROK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Emíliu, Antóniu a Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † kňaza Branislava

24.03.2021

STREDA

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za zomierajúcich

25.03.2021

ŠTVRTOK

ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † Annu a zosnulých z rodiny

Sv. Jozef

9:00 h

za † z rodiny Radvaniovej

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Kolomana a Dušana

26.03.2021

PIATOK

po 5. pôstnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Alenu

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie pre kňazov

27.03.2021

SOBOTA

po 5. pôstnej nedeli

Božského Srdca

6:40 h

za † Ambróza

Sv. Jozef

9:00 h

za † syna Jaroslava, manžela Jaroslava a  za † Štefana, Máriu a Viktora

Božského Srdca

18:00 h

za  duše v očistci

28.03.2021

NEDEĽA

KVETNÁ - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za rodinu Sklenárovú a Besedovú

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za † Martinu a Máriu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia