Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

31.01.2021

NEDEĽA

ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Júliusa a zosnulých z rodiny

Sv. Jozef

9:00 h

za † Václava

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jaroslava Čambalík

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov Pavla, Rozáliu a sestru Máriu, Apológiu a brata Jána

1.02.2021

PONDELOK

Božského Srdca

Sv. Jozef

9:00 h

za spásu duše, Božiu pomoc a požehnanie pre sestru Martu

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie pre sestry paulínky a dominikánky

2.02.2021

UTOROK

OBETOVANIE PÁNA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Annu

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru pre krstné deti  Janu, Zuzanu a Miriam

Božského Srdca

18:00 h

za † Helenu, Františka a z rodiny

3.02.2021

STREDA

sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa (5 rokov) a syna Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie vzťahov v rodine Petra, za zdravie dcéry Pavlínky

4.02.2021

ŠTVRTOK

4. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a rodičov Františka, Alžbetu, Máriu a Emila

5.02.2021

PIATOK

Sv. Agáty, panny a mučenice

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Emíliu a starých rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16.00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za + Leóna

6.02.2021

SOBOTA

Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Máriu Šefčikovú

7.02.2021

NEDEĽA

PIATA  V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Annu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Martina, Zlaticu, Teréziu a Jozefa

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja a Katarínu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia