Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry z kongregácie sv. Kría Speciosu a Beatismu

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava

28.12.2020

PONDELOK

Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ladislava a Emíliu

Božského Srdca

18:00 h

za † Martina, Teréziu a starých rodičov z oboch strán

29.12.2020

UTOROK

PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Mareka a Rozáliu, sestru Evu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Annu, Michala, Alexia a ich rodičov

30.12.2020

STREDA

ŠIESTY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Sv. Jozef

9:00 h

za Dávida a Sofiu - ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Ľudovíta, Máriu a rodičov

31.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Silvestra I., pápeža

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

16:00 h

Ďakovná

1.01.2021

PIATOK

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za požehnanie a pomoc v práci a štúdiu pre deti s rodinami

2.01.2021

SOBOTA

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzskeho, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

 

3.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Máriu, Radovana a Eliasa

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

 

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za dar viery pre Danielu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia