Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

20.12.2020

NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za súrodencov s rodinami

Sv. Jozef

8:00 h

za † Janku

Božského Srdca

8:30 h

za † Irenu, Jaroslava a Emíliu (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Adamka – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Viliama

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Jolanu

21.12.2020

PONDELOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Viliama, Rozáliu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rehoľnú sestru Máriu - Blandínu

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Oľgu a Antona

22.12.2020

UTOROK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu a rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Karola a Helenu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána a Rozáriu a rodičov

23.12.2020

STREDA

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † Júliusa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za † členov z rodiny Lalinských

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Jána a Máriu Orlických

24.12.2020

ŠTVRTOK

4. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

7:00 h

za † kňaza Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Sv. Jozef

24:00 h

za Zuzanu a jej rodinu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

24:00 h

za zdravie a Božiu pomoc

25.12.2020

PIATOK

NARODENIE PÁNA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov Štefana a Agnesu a súrodencov

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h


Sv. Jozef

9:00 h

za Alžbetu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Viliama, Magdalénu, Františka a syna Františka

26.12.2020

SOBOTA

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † manžela Františka (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Štefana, Matildu, Vincenta a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za † súrodencov Máriu, Miroslava, Jozefínu a Emíliu

Božského Srdca

11:15 h

za † Vendelina

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † Miroslava a rodičov z oboch strán

27.12.2020

NEDEĽA

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za † sestry sv. Kríža: Speciosu a Beatisimu

Sv. Jozef

8:00 h


Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov,  syna Ľubomíra a Zuzku

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre vnúčatá zosnulého kostolníka Jána

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny syna Pavla, dcéry Jany a dcéru Alenu

Božského Srdca

16:00 h


Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov, sestru Evu, otca Rudolfa a kmotra Miroslava


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia