Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

25.10.2020

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za uzdravenie sestry Žofie

Božského Srdca

8:30 h

za † Stanislava a rodičov  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Jozefa a Máriu – ďakovná svätá omša k 55. výročiu sobáša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov a starých rodičov

26.10.2020

PONDELOK  30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Františka a Máriu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Romana a Františku

27.10.2020

UTOROK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jána a Rozáliu a ich syna Libora

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana a Vlastu

28.10.2020

STREDA – SV. ŠIMONA A JÚDU,  APOŠTOLOV, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † Hieronyma

Božského Srdca

18:00 h

za † Silvestra, Máriu, rodičov z oboch strán

29.10.2020

ŠTVRTOK 30. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za Božiu ochranu a požehnanie pre otca Tomáša, sestry Alenu a Lýdiu a ich rodiny

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa a Žofiu a ostatných z rodiny

30.10.2020

PIATOK  – Panny Márie Prostrednice milosti, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Janku a Milana

Sv. Jozef

16:00 h

za † Alenu

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefana

31.10.2020

SOBOTA– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za † Antona, Školastiku, Jozefa, Helenu, Alojza a ich rodičov

Sv. Jozef

9:00 h

za Želmíru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Karola a Janku

1.11.2020

NEDEĽA

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie, Božie požehnanie, Božiu pomoc pre Helenu a Rudolfa

Božského Srdca

8:30 h

za † rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za † z rodiny Šefčíkovej

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Michala, rodičov a súrodencov

Božského Srdca

18:30 h

za † Štefana a Štefániu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia