Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

27.09.2020

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † rodičov, bratov a sestry

Božského Srdca

8:30 h

za † Annu, Dominika, Pavla a rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Jána a Máriu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie synov a vnukov

Božského Srdca

18:30 h

za † Jozefa

28.09.2020

PONDELOK 26. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za dar viery a spásy pre rodiny: Milana, Jozefíny, Ivana a Jozefa

29.09.2020

UTOROK – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, Sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – poďakovanie za 50 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov Pavla a Adrianu a syna Pavla

30.09.2020

STREDA – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za Helenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Martu – 2. výročie smrti

1.10.2020

ŠTVRTOK – Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Martu (2. Výročie smrti)

02.10.2020

PIATOK  – SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, sviatok

Božského Srdca

7:00 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h


Sv. Jozef

16:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za Bratstvo anjelov strážcov

03.10.2020

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

18:00 h

za † Magdalénu a Štefana

4.10.2020

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre Margitu

Božského Srdca

8:30 h

za Božiu pomoc a uzdravenie Márie a Štefana (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † dcéru Martinu, manžela Štefana a syna Rastislava a ostatných z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za † Gabrielu


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia