Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší

6.09.2020

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Štefana a Máriu

Božského Srdca

8:30 h

za † manžela a jeho rodičov (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Petronelu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Rozáliu

Božského Srdca

18:30 h

za † Vlastu a Štefana

7.09.2020

PONDELOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov, starých rodičov, brata Jaroslava a Etelu

8.09.2020

UTOROK - Narodenie Panny Márie, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za Eriku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † Pavla a Ľudmilu a ich rodičov

9.09.2020

STREDA 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Máriu, Editu a Rudolfa

Božského Srdca

18:00 h

za † Štefániu, Viktora a rodičov

10.09.2020

ŠTVRTOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Františka a Martu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

za † Milana, Štefániu a Štefana

11.09.2020

PIATOK 23. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † manžela Jozefa a rodičov z oboch strán

Sv. Jozef

16:00 h

za † rodičov Félixa a Rozáliu, sestru Máriu, jej syna Jozefa a brata Jozefa

Božského Srdca

18:00 h

za † Emanuela, Jolanu a Oľgu

12.09.2020

SOBOTA Najsvätejšieho mena Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Emila

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov z oboch strán

13.09.2020

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † Ľudovíta a Brigitu

Božského Srdca

8:30 h

za † Jozefínu a Ernesta, Antona, Hedvigu, Štefana a Annu (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za Sandru – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Máriu

Božského Srdca

18:30 h

za † rodinu Mordelovú


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia