Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

5.07.2020

NEDEĽA – SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† manžel Jozef

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h


6.07.2020

PONDELOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† Alojz

7.07.2020

UTOROK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Karol a Helena a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Anna a Michal

8.07.2020

STREDA  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za obrátenie Martina a jeho rodiny

Božského Srdca

18:00 h

† Vendelín, Katarína a  Štefan

9.07.2020

ŠTVRTOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Peter a Anna, ich deti Mária a Milan a vnuci Pavol a Marián

Božského Srdca

18:00 h


10.07.2020

PIATOK  14. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Vincent a rodičia Vincent a Emília a ich deti Katarína a Štefan

Božského Srdca

18:00 h

† Janka a Karol

11.07.2020

SOBOTA  –  SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Jaroslav, syn Jaroslav a † Štefan, Mária a Viktor

Božského Srdca

18:00 h


12.07.2020

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† rodičov Ján a Katarína a sestra Marianna

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

18:30 h

† Štefan


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia