Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

22.06.2020

PONDELOK 12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, Ferdinand a Karol

Božského Srdca

18:00 h

† Anna, Rudolf a ich rodičia

23.06.2020

UTOROK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Peter, Milan a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

†  Margita, rodičia a Mária

24.06.2020

STREDA – NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša za dožitých 75 rokov – Emília a jej rodina

Božského Srdca

18:00 h

† Anton, Helena, Danica a Róbert

25.06.2020

ŠTVRTOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Ján a Terézia a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h

† Jozef

26.06.2020

PIATOK  12. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Jozef a Helena, dcéry Júlia a Alexia a zaťovia

Sv. Jozef

16:00 h

† Julián

Božského Srdca

18:00 h

† Rozália a rodičia

27.06.2020

SOBOTA 12. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Albín,  jeho súrodenci Kamila a Marian a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Marta, Ľubomír a rodičia

28.06.2020

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

† Ján a Ľubomír

Sv. Jozef

9:00 h

† z rodiny Ilavskej

Božského Srdca

9:00 h

za prvoprijímajúce deti

Božského Srdca

11:15 h

† Rozália

Božského Srdca

16:00 h

† Anna a Július a starí rodičia  (Linčianska)

Božského Srdca

18:30 h

za farníkov


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia