Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

14.06.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

Poďakovanie za úspešnú inžiniersku obhajobu

Božského Srdca

8:30 h

† Ladislav, Otília a Jozef  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena a † Drahomíra, Jarmila, Eva, Milan a Peter

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Pavlína a Alexander

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra

15.06.2020

PONDELOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Václav a Helena a ich syn Václav

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana

16.06.2020

UTOROK  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Ľuboš, Vladimír a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia Štefánia, Alojz a starí rodičia

17.06.2020

STREDA  11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Alojz a Jozefína

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie pre Bohu známu osobu a deti

18.06.2020

ŠTVRTOK 11. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† Emília a Vít

Božského Srdca

18:00 h


19.06.2020

PIATOK – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Margita a sestry s rodinami

Božského Srdca

18:00 h

† Juraj

20.06.2020

SOBOTA – Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Ivana, Jozefa, Michala, Rastislava a ich deti s rodinami

Sv. Jozef

9:00 h

† Filoména Adamkovičová

Božského Srdca

18:00 h

za Božie požehnanie, ochranu v práci a celej rodiny Petra a Márie

21.06.2020

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie  za prežité roky a požehnanie pre rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Jozef a Klára, rodičia z oboch strán a súrodenci  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† Vít

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

za obrátenie a dar viery a spásy pre Jozefa, Gabiku a ich deti s rodinami

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia