Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omši

7.06.2020

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Božského Srdca

8:30 h

† Milan, Miroslav, rodičia a starí rodičia  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná svätá omša – Kristína, Samuel a rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h


Božského Srdca

18:30 h

† Roman, Helena a František

8.06.2020

PONDELOK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

† rodičia Pavol a Adriena a syn Pavol

9.06.2020

UTOROK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Jozef a Uršuľa a ich synovia Jozef a Štefan

Božského Srdca

18:00 h


10.06.2020

STREDA  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia František a Marta a starí rodičia z oboch strán

Božského Srdca

18:00 h


11.06.2020

ŠTVRTOK  – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Urban a Janka a † súrodenci Marta, Oľga a Milan

Božského Srdca

18:00 h


12.06.2020

PIATOK  10. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

† manžel Alojz, † Jordan a † starí rodičia Anna a Michal a Anna a Jozef

Sv. Jozef

16:00 h

† manžel František a jeho rodičia Jozef a Anna

Božského Srdca

18:00 h

† Rudolf

13.06.2020

SOBOTA  – Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

† Mária, Irenej, Julián, Alfonzia a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

† Anton, Školastika, Anna, Rudolf  a rodičia

14.06.2020

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h


Božského Srdca

8:30 h

† Ladislav, Otília a Jozef  (Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

† rodičia Anton a Helena a † Drahomíra, Jarmila, Eva, Milan a Peter

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

† Pavlína a Alexander

Božského Srdca

18:30 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Petra


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia