Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší

01.12.2019

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Jaroslav, Emília, Irena

Sv. Jozef

9:00 h

+ brat Jozef, manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján, Mária a starí rodičia

02.12.2019

PONDELOK 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za členov Ružencového bratstva

Božského Srdca

18:00 h

+ Oľga

03.12.2019

UTOROK - Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

+ Michal, Rozália a deti

Sv. Jozef

9:00 h

poďakovanie za Božiu pomoc a orodovanie sv. Jozefa od Bohuznámej

Božského Srdca

18:00 h

+ Ondrej, Mária, Matúš a Mária

04.12.2019

STREDA 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

+ Jozef a Anna

Sv. Jozef

9:00 h

+ kňaz Ján

Božského Srdca

18:00 h

+ Oto a rodičia

05.12.2019

ŠTVRTOK 1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h


Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

06.12.2019

PIATOK - Sv. Mikuláša, biskupa

Božského Srdca

6:40 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za dobrodincov kostola

Sv. Jozef

16:00 h

ďakovná za Alžbetu pri príležitosti 80 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

+ Ľubomír a rodičia z oboch strán

07.12.2019

SOBOTA - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná od Petra, syna Pavla za úspešné ukončenie štúdia a prosba o Božie požehnanie pre celu rodinu

Božského Srdca

18:00 h

+ Pavol, Anna, Mária a Jozef

08.12.2019

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h

+ Vincent a Angela

Sv. Jozef

9:00 h

Alena, Lýdia, Lenka a Dianka prosba o milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Gabriel a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Anna, Vladimír, Ľudmila a Anton


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia