Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší

24.11.2019

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

+ Lackovičová a Bačíková

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

ďakovná sv. omša za deti Sofiu a Dávida

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ manžel Ľubomír a rodičia

Božského Srdca

18:30 h

+ Viera Kralovičová a Michal

25.11.2019

PONDELOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia, starí rodičia Jaroslav a Etela

26.11.2019

UTOROK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Katarína a Ružena

Božského Srdca

18:00 h

+ Ján a Anna

27.11.2019

STREDA 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Kornel a rodičia Vincent a Emília

Božského Srdca

18:00 h

za uzdravenie v rodine

28.11.2019

ŠTVRTOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ rodinu Babkovú rodičia a 2 deti

Božského Srdca

18:00 h

+ Marián

29.11.2019

PIATOK 34. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Alojz a svat Jozef

Sv. Jozef

16:00 h

+ Anton a Helena a brat Alojz

Božského Srdca

18:00 h

+ Pavol

30.11.2019

SOBOTA - SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Božského Srdca

7:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Štefan, rodičia Štefan a Mária a bratia Anton a Pavol

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Mária, Emil a Milan

1.12.2019

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h


Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h


Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za obrátenie

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján, Mária i starí rodičia


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia