Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Úmysly sv. omší

10.11.2019

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ členovia Ružencového bratstva

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ Margita a Štefan a ich deti Margita a Ladislav

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Ernestína

Božského Srdca

18:30 h

+ Ján

11.11.2019

PONDELOK – sv. Martin z Tours

Sv. Jozef

9:00 h

+ Mária, Pavol, Anežka

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie Pánu Bohu s prosbou o požehnanie

12.11.2019

UTOROK 32. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a ich rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Filoména a rodičia

13.11.2019

STREDA 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za Pavla a Máriu pri príležitosti 57 rokov manželstva s prosbou o Božie požehnanie

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef Starka

14.11.2019

ŠTVRTOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého pre Vlastu

Sv. Jozef

9:00 h

za živú vieru pre manžela a syna

15.11.2019

PIATOK 32. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+ manžel Emil a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

16.11.2019

SOBOTA – Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

+ Július a rodičia z oboch strán

Sv. Jozef

9:00 h

+ Justína a Štefan a starí rodičia z oboch strán

17.11.2019

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

Božského Srdca

7:00 h

+ Júlia, František a Alžbeta

Linčianska

8:00 h


Sv. Jozef

9:00 h

+ starí rodičia Tomáš a Anna a ich rodičia

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Jozef, Ružena

Božského Srdca

18:30 h

+ Fabián Dziak


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia