Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

Farske oznamy 17.01.2021

1. Od pondelka 18. januára do pondelka 25. januára sa koná celoslovenský týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. K tomuto cieľu nám má poslúžiť súkromná i spoločná modlitba.

 

Úmysly sv. omši

17.01.2021

NEDEĽA

DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za † dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Ferdinanda a Júliu a  za † dcéru Emíliu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Jozefa, Annu a zomrelých z rodiny

Božského Srdca

18:30 h

za Božie milosti pre rodinu

18.01.2021

PONDELOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za uzdravenie Stanislavy

Božského Srdca

18:00 h

za † Jána, Mariána a Ľudmilu

19.01.2021

UTOROK

2. týždňa v Cezročnom období (sv. Makária Veľkého,  ľubov. spom.)

Sv. Jozef

9:00 h

za Štefana – ďakovná svätá omša za 75 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

poďakovanie za ochranu a dobrodenia a prosba o Božie požehnanie

20.01.2021

STREDA

Blahoslaveného Euzébia z Ostrihomu, kňaza a zakladateľa Rádu, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za † Petru

Božského Srdca

18:00 h

za žijúcich dobrodincov

21.01.2021

ŠTVRTOK

sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Sv. Jozef

9:00 h

za Janu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za rodinu Kuvových

22.01.2021

PIATOK

2. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

za † Andreja a rodičov

Sv. Jozef

16:00 h

za † Janku

Božského Srdca

18:00 h

za poďakovanie pre dcéru Máriu a zaťa Maroša a za požehnanie bábätka

23.01.2021

SOBOTA

– Panny Márie

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie pre rodinu

Sv. Jozef

9:00 h

za Veroniku – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

18:00 h

za † rodičov: Jozefa, Valériu a sestry: Evu a Moniku

24.01.2021

NEDEĽA

TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre syna Jána

Sv. Jozef

9:00 h

za Elenu – ďakovná svätá omša

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † Annu

Božského Srdca

18:30 h

a dar živej viery, nádeje a lásky pre rodinu

 

Farske oznamy 7.01.2021

Do 24. januára 2021

sú pozastavené verejné bohoslužby.


1. S bolesťou Vám oznamujeme, že oba kostoly: Božského Srdca na Tulipáne a pavlínsky kostol svätého Jozefa NEBUDÚ OTVORENÉ ani na súkromnú modlitbu.

2. Pripomíname, že slovenskí biskupi až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
 
3. Na svätej omši sa môže zúčastniť spolu s kňazom nevyhnutný počet šesť osôb, bez striedania sa na jednotlivých svätých omšiach.
 
4. Úmysly svätých omší objednané v kostole Božského Srdca, v pavlínskom kostole sv. Jozefa na jednotlivé dni budú slúžené bez zmeny ALE LEN S NEVYHNUTNOU ASISTENCIOU.
 
5. Len na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu osôb.
 
6. KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:
Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE
pavlíni.sk bude:
- v NEDEĽU a sviatky 7:00 h a 18:30 h
- v pracovné dni o 18:00 h
 
7. Oltárna sviatosť bude vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:30 h do 17:55 h, ALE LEN PRIAMY PRENOS Z KOSTOLA.
 
8. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:30 h a o 16:00 h v kostole Božského Srdca JE ZRUŠENÁ.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

9. Priamy prenos svätých omší z pavlínského kostola sv. Jozefa na YOU TUBE
pavlíni.sk bude v NEDEĽU, sviatky a pracovné dni o 9:00 h
 
10. Dodatočná Svätá omša v nedeľu o 8:00 h v pavlínskom kostole sv. Jozefa JE ZRUŠENÁ.
 
11. V pavlínskom kostole sv. Jozefa Oltárna sviatosť nebude vyložená, až do zrušenia.

 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia