Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 23.2.2015 - 1.3.2015

Dnes sa koná jarná zbierka na charitu. Všetkým  vyslovujem „Pán Boh zaplať“.

V období Veľkého pôstu  býva v našom farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty cez týždeň v piatok o 17.30 h a v nedeľu pred večernou sv. omšou o 17.45 h.

Dnešnú nedeľu má prípravu krížovej cesty na starosti Ružencové bratstvo.

Na budúcu nedeľu bude krížová cesta pripravovaná matkami.

Tento týždeň v stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni (klikni). Záväzný je iba jeden deň.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 25.2. 2015 po večernej sv. omši.

V stredu  25.2.2015 pripadá v našej farnosti celodenná poklona oltárnej sviatosti. Sviatosť oltárna bude vyložená po sv. omši ráno o 7.00 h do večernej sv. omši. Podrobnosti sú na plagáte. Na stolíku v zadnej časti kostola je hodinový rozpis poklony, na ktorý sa môžete zapísať. Každý máme za čo ďakovať a o čo prosiť – preto príďme, nájdime si čas v zhone dňa.

Taktiež na stolíkoch v zadnej časti kostola si môžete kúpiť kresťanskú tlač, je tam nové číslo časopisu „Milujte sa“. Tiež si zo stolíka môžete zobrať domov obálku z „Pôstnou krabičkou pre Afriku“, v ktorej sú aj prospekty s informáciami.

Milosrdné sestry sv. kríža pozývajú na pútnickú sv. omšu, ktorá bude v sobotu 28. februára 2015 o 7.00 h v kaplnke provinciálneho domu.

Mládežnícke spoločenstvo Tulipánci v našej farnosti vás chce poprosiť o podporu formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Tlačivá sú na stolíku v zadnej časti kostola.

 

Veľká pôstna úloha na detskú sv. omšu

Pán Ježiš a jeho veľkonočná spása, na ktorej slávnosť sa pripravujeme, je výrazne vidieť v živote rehoľníkov.

Počas detských sv. omší sa budeme oboznamovať s časťami celosvetového loga Roka Zasväteného Života 2015.

Jednotlivé farebné samolepky - časti loga si budú deti nalepovať na sivú podložku. Samolepky daného týždňa môžu deti získať len tak, že prídu cez týždeň do kostola, a nájdu ich položené na ľavom oltári Panny Márie Pomocnice. V nedeľu tam samolepky nebudú. Takto sa v tomto vážnom období Veľkého pôstu budú mocť aj cez týždeň zapojiť do života a modlitieb cirkevného spoločenstva. Tým si vyslúžia aj účasť na odmene vo Veľkonočnú nedeľu.

 

Ako sa menil interiér kostola

Stiahnite si fotoprezentáciu vo formáte Microsoft PowerPoint.

 

Linky

Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe

CPPR

rádio LUMEN

TV LUX