Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 20.10.2019

1. Dnes (v nedeľu 20. októbra) bude vo farskom kostole modlitba posvätného ruženca o 17:50 h za misie.

2. Dnes (v nedeľu 20. októbra), nakoľko je to misijná nedeľa, bude zbierka na misie.

3. V sobotu 26. októbra o 21:00 h pozývame do farského kostola na Apel Jasnohorský.

4. Pripomíname, že v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03. hodine letného času posúvame hodiny na 02. hodinu stredoeurópskeho času.

5. Vo štvrtok 31. októbra sa uskutoční v sále sv. Jozefa stretnutie Ružencového bratstva.

6. Na budúcu nedeľu 27. októbra bude farská ofera.

7. Na budúcu nedeľu (27. októbra) sa naša farnosť pripojí k celoslovenskej verejnej zbierke organizovanej Vincentskou rodinou „Boj proti hladu“ pre hladujúcich v rôznych krajinách sveta. Prispieť môžete zakúpením medovníkového srdiečka po svätých omšiach pred kostolom, alebo podľa informácií zapísaných na plagáte.

 

Úmysly sv. omší

20.10.2019

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Anna Trúliková, manžel Tomáš, syn Eduard a rodičia Bednárikovi

Linčianska

8:00 h

+ Rozália, Viliam a deti

Sv. Jozef

9:00 h

+ Juliana, Ján, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

10:00 h

Za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mária a Ľudovít

Božského Srdca

18:30 h

+ rodina Šarvajcová a sestra Darina

21.10.2019

PONDELOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Jozef, Maria a rodičia

Božského Srdca

18:00 h

+ Lýdia, Viliam, Katarína a Štefan

22.10.2019

UTOROK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Jaroslav a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Jozef, Emília a zosnulí z rodiny

23.10.2019

STREDA 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Anton, Helena, Alojz, Emília, Ružena

Božského Srdca

18:00 h

+ Poďakovanie a prosba za požehnanie pre Boženu

24.10.2019

ŠTVRTOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

+ Ján, Juliana, Anna, Jozef a ostatní zosnulí z rodiny

Božského Srdca

18:00 h

+ Katarína, František a rodičia z oboch strán

25.10.2014

PIATOK 29. týždňa v Cezročnom období

Sv. Jozef

9:00 h

Poďakovanie za záchranu života Marty a Jozefa a za milosť a pomoc pri plnení Božej vôle

Sv. Jozef

16:00 h

+ Kamila

Božského Srdca

18:00 h

+ rodičia a starí rodičia

26.10.2019

SOBOTA29. týždňa v Cezročnom období

Božského Srdca

7:00 h

+Martina

Sv. Jozef

9:00 h

za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Kocianovú a za dary Ducha Svätého

Božského Srdca

12:00 h

Poďakovanie za 40 rokov života

Božského Srdca

18:00 h

+ Anton a Oľga

27.10.2019

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Božského Srdca

7:00 h

+ Martina

Linčianska

8:00 h

+ Demeter, Júlia, Ján a rodičia

Sv. Jozef

9:00 h

za milosť správneho rozhodnutia v zhode s Božou vôľou pre Miroslavu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

+ Mikuláš a Klára Hurčík

Božského Srdca

18:30 h

+ Štefan a Vlasta


 

Zamyslenia


Linky
Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe


rádio LUMEN

TV LUX