Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 5.12.2016 - 11.12.2016

Dnes o 15.00 h pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom.

Táto nedeľa je prvá v mesiaci december. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone od 16.00 h do večernej sv. omše.

Tento týždeň máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

Pozývame deti, mládež a dospelých na Rorátne sv. omše vo všedné dni o 6.45 h a v sobotu o 7.00 h.

Srdečne vás pozývame na modlitebné trojdnie pred sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Program je vyvesený na nástenke.

Vo štvrtok 8.12.2016 máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú v našom farskom kostole o 6.45 h a o 18.00 h a v nemocničnej kaplnke o 16.00 h. Pri večernej sv. omši zasvätíme našu farnosť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Na budúcu nedeľu 11.12.2016 o 16.00 h pozývame zástupcov všetkých laických hnutí vo farnosti na krátke spoločné stretnutie v sále sv. Jozefa.

Pred Vianocami budeme spovedať chorých a nevládnych ľudí. Blízkych a príbuzných môžete nahlásiť v sakristii do budúcej nedele 18.12.2016.

Ružencové bratstvo dalo pre kostol vyhotoviť vyšívané obrusy na oltáre. Pán Boh zaplať.

 

Veľká adventná úloha 2016

Každú nedeľu na detskej sv. omši dostaneme puzzle obrázok biblickej postavy, ktorý treba zlepiť.

Na druhej strane obrázka je napísané heslo z evanjelia, týkajúce sa biblickej postavy. To si zapamätaj.

Podpísané obrázky vložíme do zlosovania počas vianočnej sv. omše 25.12.2016. Výhru môže dostať ten, kto ku obrázku bude vedieť aj heslo.

Klikni obrazok 1, heslo: BUĎTE PRIPRAVENÍ

Klikni obrazok 2, heslo: ROBTE POKÁNIE

 

Zamyslenia