Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 29.11.2020

1. Dnes (v nedeľu 29. novembra) je I. adventná, preto na začiatku sv. omše je posviacka adventných vencov.
KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

2. Priamy prenos svätých omší z kostola Božského Srdca na YOU TUBE pavlíni.sk bude v  NEDEĽU 7:00 h, 10:00 h a 18:30 h

3. V nedeľu budú sväté omše vo farskom kostole slúžené naďalej o 8:30 h a o 16:00 h.

4. Kostol Božského Srdca Trnava Tulipán bude otvorený na súkromnú modlitbu:
- v nedeľu po svätej omši od 16:00 h do večernej svätej omše.
- od pondelka do soboty bude Oltárna sviatosť vyložená v kostole Božského Srdca každý deň od 17:00 h do 17:55 h.

5. Roráty začínajú zajtra (v pondelok 30. novembra) Pozývame najmä všetky deti počas celého adventu od pondelka do piatku o 6.40 h ráno a v sobotu o 7:00 h ráno.

6. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.
PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

7. Priamy prenos z pavlínskeho kostola sv. Jozefa na YOU TUBE pavlíni.sk bude len v nedeľu o 9:00 h.

8. V nedeľu je v pavlínskom kostole sv. Jozefa dodatočná svätá omša o 8:00 h.

9. V pavlínskom kostole sv. Jozefa bude Oltárna sviatosť vyložená:
- pondelok, utorok, streda, štvrtok, sobota a nedeľa od 8:30 do 9:00 h
- každý piatok od 9:30 h (po svätej omši) do 16:00 h.

10. Dnes (v nedeľu 29. novembra) bude zbierka na charitu.

 

Úmysly sv. omši

29.11.2020

NEDEĽA

PRVÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

 

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † Františka, Alžbetu, Vavrinca a Helenu

Sv. Jozef

9:00 h

za † Eduarda a Magdalénu a ich rodičov

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za dožitých 70 narodenín

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † Ľubomíra a rodičov z oboch strán

30.11.2020

PONDELOK

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie, Božiu pomoc a posilu v chorobe pre Katarínu

Božského Srdca

18:00 h

za † Mikuláša a Františku a syna Jozefa

 

 

 

1.12.2020

UTOROK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za † Pavla

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Emanuela a Jozefínu, manželku Elenu a svokra Ľudovíta

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej blízkych

2.12.2020

STREDA

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

za † kňaza Jána a jeho rodičov

Božského Srdca

18:00 h

za † rodinu Brenovskú a rodinu Gulišovú

3.12.2020

ŠTVRTOK

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Božského Srdca

6:40 h

 

Sv. Jozef

9:00 h

za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku a Eriku

Božského Srdca

18:00 h

za † Antona, Máriu, Félix a Antóniu

4.12.2020

PIATOK

1. týždňa v Adventnom období

Božského Srdca

6:40 h

za dobrodincov

Sv. Jozef

9:00 h

za † Helenu a Ľudviku

Sv. Jozef

16:00 h

za dobrodincov

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Alžbetu

5.12.2020

SOBOTA

Sv. Mikuláša, biskupa

Božského Srdca

7:00 h

za Ružencové bratstvo

Sv. Jozef

9:00 h

za dar živej viery

Božského Srdca

18:00 h

za † Jozefa, Máriu, Emila a Milana

6.12.2020

NEDEĽA

DRUHÁ ADVENTNÁ

Božského Srdca

7:00 h

 

Sv. Jozef

8:00 h

 

Božského Srdca

8:30 h

za † Estiku a rodičov (úmysel - Linčianska)

Sv. Jozef

9:00 h

za † Karola a Máriu a ich dcéru Lýdiu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

 

Božského Srdca

16:00 h

 

Božského Srdca

18:30 h

za † rodičov z oboch strán


 Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia