Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 22.12.- 28.12.2014

Dnes od 14 00 h do večernej sv. omše bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej poklone.

Taktiež dnes od 14.00 h do 18.00 budeme spovedať.

Chorých a nevládnych ľudí, ktorých ste nahlásili budeme spovedať v pondelok od 9 00 h.

Na modlitby a spevy chvál, vďakyvzdania a prosieb pred vyloženou Oltárnou sviatosťou nás v pondelok, 22.12.2014, po večernej sv. omši srdečne pozýva modlitbová skupina sv. Jána Pavla II.

Na Štedrý deň budú sv. omše  v našom farskom kostole ráno o 7.00 h, a o 24.00 polnočná.

Na sviatok Narodenia Pána sú sv. omše v našom farskom kostole ako v nedeľu a  na sviatok sv. Štefana budú sv. omše vo farskom kostole o 7.00, 10.00 a o 18.30 h.

Veľmi srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť vo štvrtok 25. 12. o 16.00 h.

V nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok sv. Rodiny o 10.00 h bude obnovenie manželských sľubov.

Srdečne Vás pozývame na Vianočný koncert vokálnej skupiny A Capella, ktorý sa uskutoční v našom farskom kostole v sobotu 27. 12. o 19 00 h. Vstup je voľný.

Spoločenstvo Tulipánci oznamuje, že tradičné koledovanie Dobrej Noviny prebehne dňa 28.12.2014 od 15.00 h. Kto má záujem prijať koledníkov a prispieť tak na zbierku pre vzdelávanie detí v Afrike, môže sa zapísať v sakristii. Stretnutie detí – koledníkov bude v nedeľu 28.12.2014 o 13.00 h na fare.

Na stolíku v zadnej časti kostola nachádzajú sa pohľadnice, ktoré pripravila Aliancia za rodinu ako kampaň pred referendom o ochrane rodiny. Podrobné informácie sa nachádzajú na stránke www.alianciazarodinu.sk

Na slávnosť narodenia Pána je po sv. omšiach farská ofera.

Na kostol Bohu známy obetovali: 100, 50 a 10,- €.  „Pán Boh zaplať“.“

 

Adventná úloha na detskú sv. omšu 2014

Chceme sa priblížiť k Ježišovi, ktorý sa k nám v tomto čase adventu približuje ako prvý. Napodobnime jeho kráľovské vlastnosti a získajme drahokamy do našej kráľovskej koruny. Drahokamy nám môžu do koruny vložiť len rodičia, ak usúdia, že sme vykonali skutok, ktorý je na každý týždeň iný. Drahokamy si môžu  na sv. omši vyzdvihnúť a deťom podľa zásluh udeliť len rodičia. Losovanie z krásne ozdobených kráľovských korún a odmenenie bude na sviatok Narodenia Pána (25.12.2014).

Červený drahokam: 1. Adventný týždeň:  Splnil(-a) som úlohu, ktorú mi určil otec, mama, alebo Boh.

Oranžový drahokam: 2. Adventný týždeň: Odprosil som rodičov, súrodencov alebo kamaráta za nespravodlivé správanie voči nemu, alebo som poslušne prijal trest na polepšenie sa.

Zelený drahokam: 3. Adventný týždeň: Povedal som otcovi, mame, súrodencovi či kamarátovi o niečom, čo sa mi páči, čo považujem za dobré, pekné alebo mi robí radosť.

 

Ako sa menil interiér kostola

Stiahnite si fotoprezentáciu vo formáte Microsoft PowerPoint.

 

Linky

Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe

CPPR

rádio LUMEN

TV LUX