Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farské oznamy 24.11.- 30.11.2014

Dnes, na sviatok Krista Kráľa, pred vyloženou oltárnou sviatosťou sa koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Taktiež dnes sa koná zbierka na kostol. Všetkým vyslovujem „Pán Boh zaplať.“

Dnes o 15.00 h bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Modlitbová skupina sv. Jána Pavla II. pozýva v pondelok, 24. 11.2014 po sv. omši na spoločnú adoráciu.

Stretnutie ruženčiarov bude v stredu 26.11.2014 po večernej sv. omši.

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri sv. omšiach  v sobotu večer a v nedeľu ráno budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.

Svätý Otec František vyhlásil nadchádzajúci rok 2015 za rok zasväteného života.

Otvorenie Roka zasväteného života sa v Trnavskej arcidiecéze uskutoční modlitbou slávnostných prvých vešpier z 1 adventnej nedele, v sobotu 29. Novembra 2014 o 17.30 h v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Na túto spoločnú modlitbu vás všetkých srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

 

Ako sa menil interiér kostola

Stiahnite si fotoprezentáciu vo formáte Microsoft PowerPoint.

 

Linky

Panna Mária Trnavská

ABU

UPeCe

CPPR

rádio LUMEN

TV LUX