Trnava - Tulipán: Rímskokatolícka farnosť

Trnava - Tulipán

Rímskokatolícka farnosť

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Farske oznamy 16.05.2021

1. Naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.


KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA:

2. Sväté omše z kostola Božského Srdca budeme vysielať (na YOU TUBE pavlíni.sk) len v nedeľu o 7:00 h, o 11.15 h so zameraním na deti a o 18:30 h. Na svätú omšu pozývame aj do farského dvora. V pracovné dni sväté omše vysielané nebudú.

3. Tento týždeň v kostole Božského Srdca bude slúžená od pondelka do piatku dodatočná, recitovaná svätá omša o 15:00 h. V sobotu 22. mája budú slúžené dve sväté omše: o 7:00 h ráno a o 10:00 h. Ak by bol rozhodne väčší záujem o svätú omšu o 10:00 h, svätá omša o 7:00 h ráno bude do budúcna zrušená a nahradená o 10:00 h.

4. Dodatočné sväté omše z kostola Božského Srdca sú slúžené v nedeľu o 8:30 h a o 16:00 h (recitovaná).

5. Po svätej omši o 15:00 h bude vyložená Oltárna sviatosť na súkromnú modlitbu do 15:45 h.

6. Adorácia pred večernou svätou omšou bude od nového týždňa od 17:00 do 17:55 h. Počas adorácie je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu.

7. Adorácia v nedeľu bude ako obvykle od 15:30 h do 19:30 h. Počas adorácie od 16:30 do 18:00 h je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu.

8. Modlitba posvätného ruženca v pracovné dni začína o 17:15 h a v nedeľu o 17:45 h.

9. Májové pobožnosti začíname v pracovné dni o 18:00 h a v nedeľu 10 min pred večernou svätou omšou. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto pobožnosti prečítaním mariánskej básne (hymnu z Breviára), a tak obnoviť svoj vzťah k Panne Márii, prosíme aby si vyzdvihli text v sakristii.

10. V pondelok 24. mája o 16:30 h začíname bezprostrednú prípravu na I. sväté prijímanie. Bude to zároveň nácvik detí a organizačné stretnutie pre rodičov.

11. Prosíme o zachovávanie VŠETKÝCH DOTERAJŠÍCH OPATRENÍ.

12. Dnes (v nedeľu 16. mája) je zbierka na Katolícke masmédia.


PAVLÍNSKY KOSTOL SV. JOZEFA:

13. Sväté omše v pavlínskom kostole sv. Jozefa budeme vysielať (na YOU TUBE pavlíni.sk) len v  nedeľu o 9:00 h. (V pracovné dni sväté omše vysielané nebudú.)

14. Dodatočná, recitovaná svätá omša v pavlínskom kostole sv. Jozefa je slúžená v nedeľu o 8:00 h. (S touto svätou omšu môžete rátať ešte niekoľko nedeľ.)

15. V najbližší týždeň v pavlínskom kostole sv. Jozefa bude slúžená od pondelka do štvrtku  dodatočná, recitovaná svätá omša o 8:00 h. V piatok 21. mája obnovujeme celodennú adorácia a svätú omšu o 16:00 h. V piatok a sobotu dodatočná svätá omša o 8:00 h nebude.

16. Počas adorácie od 8:30 do 9:00 h každý deň je možné pristúpiť (pavlínskom kostole sv. Jozefa) k sviatosti zmierenia a prijať Eucharistiu.

17. Májové pobožnosti začíname o 9:00 h.

18. Prosíme o zachovávanie VŠETKÝCH DOTERAJŠÍCH OPATRENÍ.

19. Dnes (v nedeľu 16. mája) je zbierka na Katolícke masmédia.

 

Úmysly sv. omši

16.05.2021

NEDEĽA

SIEDMA VEĽKONOČNÁ

Božského Srdca

7:00 h

za † Gabrielu a Jozefa

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

8:30 h

za † Zdenku a rodičov z oboch strán, a súrodencov

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Justínu a starých rodičov z oboch strán

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za † rodičov Máriu a Jozefa a  † sestry Máriu a Annu

Božského Srdca

16:00 h

za † Jána, Máriu a rodičov z oboch strán

Božského Srdca

18:30 h

za manželov Petra a Máriu a ich deti

17.05.2021

PONDELOK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † synovca Ota

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

na Bohuznámy úmysel

18.05.2021

UTOROK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † Leopolda a Annu

Božského Srdca

15:00 h

za † Miroslava (pohrebná)

Božského Srdca

18:00 h

za krstné deti Petra a Márie

19.05.2021

STREDA

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Michala a Alžbetu

Božského Srdca

15:00 h

za † Olinu (pohrebná)

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a Miriam

20.05.2021

ŠTVRTOK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

9:00 h

za † Jozefa, Annu, Vilmu a Simeona

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za požehnanie vnučky Moniky

21.05.2021

PIATOK

po 7. Veľkonočnej nedeli

Sv. Jozef

9:00 h

za † Vladimíra a Irmu a ich rodičov z oboch strán

Božského Srdca

15:00 h

úmysel kňaza

Sv. Jozef

16:00 h

 

Božského Srdca

18:00 h

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

22.05.2021

SOBOTA

po 7. Veľkonočnej nedeli

Božského Srdca

7:00 h

za † Jána, Máriu a ich deti

Sv. Jozef

9:00 h

za † rodičov Štefana a Júliu, ich † rodičov z oboch strán a za † Jozefa

Božského Srdca

10:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:00 h

za syna Drahomíra s rodinou

23.05.2021

NEDEĽA

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť

Božského Srdca

7:00 h

poďakovanie za 60 rokov života pre Alenu

Sv. Jozef

8:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

8:30 h

za † Františka a Uršuľu

Sv. Jozef

9:00 h

za Adriána a Lilien-Máriu – poďakovanie za milosť krstu

Božského Srdca

10:00 h

za farníkov

Božského Srdca

11:15 h

za syna Henrich a s rodinou

Božského Srdca

16:00 h

úmysel kňaza

Božského Srdca

18:30 h

za dary Ducha Svätého pre Veroniku


   Panna Mária TrnavskáABU

UPeCerádio LUMENTV LUX


Zamyslenia